Näringsgrensindelningen revideras

I september 2021 inledde Statistikcentralen ett projekt för att revidera näringsgrensindelningen TOL 2008. Målet är att ta fram en ny nationell näringsgrensindelning före utgången av 2023. Den nya näringsgrensindelningen införs i statistiken och i de nationella systemen stegvis fr.o.m. år 2025.

Projektets mål

Näringsgrensindelningen är ett centralt redskap i statistikföringen: den används i datainsamlingarna för företagsstatistik och ekonomisk statistik, där statistikuppgifterna publiceras efter näringsgren.

Näringsgrensindelningen gör det också möjligt att internationellt jämföra företagsuppgifter och ekonomiska uppgifter efter land.

Näringsgrensindelningen används dessutom i många nationella system, såsom i system för beskattning och försäkring samt t.ex. i lagstiftningen.

Näringsgrensindelningen är ett verktyg för att beskriva ekonomin och samhället och den bör bevara sin exakthet över tid. Finlands nuvarande näringsgrensindelning togs i bruk år 2008. Näringsgrensindelningen revideras för att den ska kunna beakta förändringar i ekonomin, såsom teknologiska förändringar, uppkomsten av ny slags ekonomisk verksamhet och företagens globaliseringsutveckling.  

Finlands nationella näringsgrensindelning TOL 2008 utgår från EU:s näringsgrensindelning NACE. Om NACE-indelningen utfärdas alltid en EU-förordning som binder Statistikcentralen, som nationell statistikmyndighet och EU-dataproducent, att använda den gemensamma indelningen. Näringsgrensindelningen NACE har för sin del härletts från FN:s näringsgrensindelning ISIC. För att de nationella och internationella indelningarna ska vara jämförbara måste revideringarna genomföras samtidigt i FN, Europa och Finland.

Förfrågningar

toimialaluokitus@stat.fi