Yliaktuaari

Oletko koskaan ihmetellyt, mikä on yliaktuaari? Meillä on töissä yli 300 yliaktuaaria, kun työtekijöitä on kaikkiaan noin 800.

Yliaktuaari on Tilastokeskuksessa yleisin tehtävänimike. Yliaktuaarin voisi yksinkertaisesti määritellä tilastojen asiantuntijaksi. (Yli)aktuaari on myös yksi vanhimmista virkanimikkeistä ja tulee latinan sanasta actuarius, toimitsija, joka oli Rooman armeijassa palkoista vastaava virkamies.

Mitä yliaktuaari tekee?

Iso osa yliaktuaareistamme tekee tilastoja, usein osana isompaa tiimiä. Tilastokeskuksessa tehdään 150 erilaista tilastoa, joiden aiheet kattavat yhteiskunnan eri ilmiötä, kuten asuminen, energia, talous, työ, väestö ja ympäristö.

Työ on pääosin itsenäistä, mutta tukea sekä ideointiin että käytännön toteuttamiseen löytyy aina, kun sitä kaipaa. Tehtävät ovat monipuolisia ja työpäivissäni on paljon vaihtelua. Tilastokeskus kehittyy jatkuvasti ja asioihin pääsee omassa tilastossa vaikuttamaan laajasti.
Siiri, yliaktuaari
palvelujen tuottajahintaindeksi

Kansainvälisyys on osa tilastontekijän arkea. Tilastojen tekeminen perustuu yhteistyöhön erilaisten verkostojen kanssa, ja olemme osa YK:n ja EU:n tilastoyhteisöä.

Tilastoihin liittyvissä töissä yliaktuaari pääsee tekemään monipuolisesti eri tehtäviä. Niihin kuuluu aihealueeseen perehtymistä, tiedonhankintaan osallistumista ja hallinnointia, datan käsittelyä, raportointia ja viestintätyötä. Yliaktuaarina pääsee työskentelemään asiantuntijana monissa muissakin tehtävissä kuin tilastotuotantotiimissä. Tehtävän pääpaino voi liittyä vaikkapa aineiston hankintaan, kehittämistehtäviin ja projekteihin.

Kaikista eniten motivoi ratkaisujen etsiminen erilaisiin ongelmiin. Ongelmanratkaisussa pääsee käyttämään luovuutta ja välillä kekseliäisyyttäkin. Joskus ratkaisuja haetaan yhdessä ja välillä yksilötyönä
Matti, yliaktuaari
liikennetilastot

Tilastokeskuksella on Suomen suurimmat tietovarannot, ja meillä on ainutlaatuista tietotaitoa tiedon tuottamiseen, käsittelyyn ja jalostamiseen. Siksi meiltä tilataan paljon tietoon ja tilastoihin liittyviä erityisselvityksiä ja tutkimuksia. Näitäkin tekevät yliaktuaarit.

Kenestä voi tulla yliaktuaari?

Yliaktuaarit tulevat meille töihin monenlaisilla taustoilla. Usein esimerkiksi talousasioiden parissa työskentelevällä on pohjaa talous- tai kauppatieteissä ja väestö- ja yhteiskunta-asioiden parissa toimii muun muassa sosiologeja. Energia ja ympäristöasioita tilastoivat monesti alaa opiskelleet. Yliaktuaarien taustakoulutuksista löytyy myös humanisteja, luonnontieteilijöitä, kasvatustieteilijöitä, diplomi-insinöörejä ja tradenomeja. Kaikki yliaktuaarit eivät siis suinkaan ole tilastotieteilijöitä. Itseasiassa aika harva on.

Aiheet vievät mukanaan, kun voi tehdä työtä itseä kiinnostuvien asioiden parissa. Tässä työssä yhdistyy kaikki ne asiat, mitkä opiskelussakin kiinnosti. On luontevaa, että yhteiskunnallinen tieto on yhdistettynä numeroihin.
Johanna, yliaktuaari
väestötilastot

Yliaktuaari kehittyy perehtymisen, työssä oppimisen ja työyhteisön tuen avulla alansa asiatuntijaksi. Moni erilainen koulutus voi antaa esimerkiksi tutkimus- ja menetelmäopintojen myötä hyvät valmiudet tiedon analysointiin, käsittelyyn ja tuottamiseen. Uteliaisuus, halu ymmärtää ilmiöitä syvemmin ja kiinnostus numeroihin auttavat menestymään yliaktuaarin työssä.

Työn jälki näkyy

Yliaktuaarien tekemä työ näkyy yhteiskunnassa monella tavalla. Puolueetonta ja ajantasaista tietoa hyödyntävät niin päättäjät, tutkijat, elinkeinoelämä kuin kansalaisetkin. Tilastokeskuksen tuottamat tiedot ovat päivittäin esillä mediassa.

Työni tuntuu merkitykselliseltä, sillä hintaindeksejä käytetään paljon esimerkiksi erilaisissa sopimuksissa. On siis tärkeää, että hintaindeksi tehdään johdonmukaisesti ja oikein. Tiedot hintojen kehityksestä ovat yhteiskunnallisesti merkityksellisiä, varsinkin nyt.
Siiri, yliaktuaari
palvelujen tuottajahintaindeksi

Tilastoilla seurataan yhteiskunnan kehitystä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Talouden ja yhteiskunnan muutos kuten inflaation ja työllisyyden kehitys, vain muutama esimerkkinä tilastoista, kertovat meille joka päivä yhteiskuntamme tilanteesta. Laadukkaan tiedon merkitystä ei voi korostaa liikaa, ja epävakaina aikoina tilastot ovat entistäkin tarpeellisempia.

Tule tekemään tiedosta tulevaisuus!

 

Yliaktuaarit kertovat työstään

Yliaktuaari Jaana Huhta – Yksi työpaikka, mahdollisuus moneen uraan

Katso video Jaanan työstä yliaktuaarina Youtube-palvelussa
Lue videon sisältö tekstinä

Yliaktuaari Niina Lesonen – Ympäristöasiantuntijasta datatieteilijäksi

Katso video Niinan työstä Youtube-palvelussa
Lue videon sisältö tekstinä