Ändringar i databastabellerna för statistiken över växthusgaser 14.12.2022

Fr.o.m. december 2022 publiceras uppgifter om växthusgasutsläpp i de två nya databastabellerna 13qm - Utsläpp av växthusgaser i Finland: ansvarsfördelnings- och utsläppshandelssektorn och 13 qn - Energianvändningens bränslebaserade utsläpp av växthusgaser (1A) efter bränslegrupp.

I databastabell 13 qm presenteras växthusgasutsläppen inom utsläppshandeln och ansvarsfördelningssektorn och CO₂-utsläppen från flygtrafiken fr.o.m. år 2013.

I databastabell 13 qn presenteras växthusgasutsläppen inom energisektorn efter bränslegrupp och gas fr.o.m. år 1990. I båda de nya databastabellerna används GWP-koefficienter enligt IPCC:s femte utvärderingsrapport (AR5).

Mera information

Päivi Lindh
överaktuarie
029 551 3778
Pia Forsell
överaktuarie
029 551 2937