Ämnen
Miljö och natur

Växthusgasutsläppen för år 2021 preciserades – fastställt att markanvändningssektorn var utsläppskälla

meddelande | Växthusgaser 2021

Ändring

På grund av ett tekniskt problem offentliggjordes uppgifterna kl. 12.00.
Läs mer om ändringen

Ändring

I de nya databastabellerna publiceras mer detaljerade uppgifter om växthusgasutsläpp efter bränsle och utsläppen indelas i utsläpp inom utsläppshandeln och ansvarsfördelningssektorn.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var de totala växthusgasutsläppen exklusive sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 48,0 miljoner ton CO₂-ekv., vilket är 0,1 miljoner ton mer än år 2020. Markanvändningssektorn (LULUCF) fastställdes ha varit en nettoutsläppskälla år 2021. Summan av dess utsläpp och upptag var 0,9 miljoner ton CO₂-ekv.

Viktiga punkter

  • De totala utsläppen av växthusgaser exklusive markanvändningssektorn var 48,0 miljoner ton CO₂-ekv. år 2021 – en ökning på 0,3 % från året innan.
  • Markanvändningssektorn (LULUCF) var år 2021 en nettoutsläppskälla då dess utsläpp översteg upptagen, dvs. den mängd kol som under året bundits till olika lager, med 0,9 miljoner ton CO₂-ekv.
  • Skogsmarken hör till markanvädningssektorn och dess nettosänka var -8,4 miljoner ton CO₂-ekv. år 2021.
  • De totala växthusgasutsläppen inklusive markanvändningssektorn uppgick till 48,9 miljoner ton CO₂-ekv. år 2021.

Ändring

På grund av ett tekniskt problem offentliggjordes uppgifterna kl. 12.00.
Läs mer om ändringen

Ändring

I de nya databastabellerna publiceras mer detaljerade uppgifter om växthusgasutsläpp efter bränsle och utsläppen indelas i utsläpp inom utsläppshandeln och ansvarsfördelningssektorn.
Läs mer om ändringen

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
14.12.2022

Finlands växthusgasutsläpp exklusive och inklusive LULUCF -sektorn 1990-2021*

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Utsläppsklass
  • Växthusgas
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Nya databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Pia Forsell
utvecklingschef
029 551 2937
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef