Ämnen
Företag

Antalet anställda i företagen var 1,4 miljoner år 2021

meddelande | Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2021

Ändring

I strukturstatistiker över företag genomförs hösten 2022 revideringar som orsakar ett avbrott i tidsserien mellan åren 2020–2021.
Läs mer om ändringen

Ändring

Struktur- och bokslutsstatistiken över företag kompletteras fr.o.m. statistikåret 2021 med uppgifter om omsättning och förädlingsvärde inom finans- och försäkringsbranschen (TOL K).
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen var det totala antalet anställda i företagen år 2021 totalt 1,4 miljoner omvandlat till heltidsanställda. Sättet att beräkna antalet anställda har ändrats fr.o.m. uppgifterna för år 2021, vilket innebär att siffrorna inte är jämförbara med tidigare år. Mätt enligt antalet anställda var de mest betydande näringsgrenarna år 2021 Tillverkning (TOL C) och Handel (TOL G). Av näringsgrenarna var företagens sammanlagda antal anställda lägst inom Utvinning av mineral (TOL B) och Utbildning (TOL P).

Viktiga punkter

 • Det totala antalet anställda i företagen år 2021 var 1,4 miljoner omvandlat till heltidsanställda.
 • Mätt enligt antalet anställda var de största näringsgrenarna år 2021 Tillverkning (TOL C) och Handel (TOL G).
 • De minsta näringsgrenarna mätt enligt antalet anställda var för sin del Utvinning av mineral (TOL B) och Utbildning (TOL P).
 • Siffrorna i meddelandet baserar sig på uppgifter på företagsenhetsnivå.

Ändring

I strukturstatistiker över företag genomförs hösten 2022 revideringar som orsakar ett avbrott i tidsserien mellan åren 2020–2021.
Läs mer om ändringen

Ändring

Struktur- och bokslutsstatistiken över företag kompletteras fr.o.m. statistikåret 2021 med uppgifter om omsättning och förädlingsvärde inom finans- och försäkringsbranschen (TOL K).
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Företagets storleksklass enligt EU-definition
 • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass efter omsättning
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass efter antal anställda
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Juridisk form
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • TOL 2008
 • Typ av ägare
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektorklass
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Tillhör koncernföretag
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Företagets storleksklass enligt EU-definition
 • Näringsgren (TOL 2008)
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass efter omsättning
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass efter antal anställda
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • TOL 2008
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Nya databastabeller
Databastabeller med relevanta bakgrundsfakta för publikationen

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Milka Suomalainen
överaktuarie
029 551 3621
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef