Ämnen
Utbildning och forskningFöretag

Andelen för forskning och utveckling 3 % av bruttonationalprodukten år 2022

meddelande | Forskning och utveckling 2022

Ändring

Statistiken över forskning och utveckling har kompletterats med nya information till databas tabell.
Läs mer om ändringen

Ändring

Företagsenhet har införats i statistiken över forskning och utveckling.
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forskning och utveckling 7,9 miljarder euro år 2022. Utgifterna ökade med 445 miljoner euro från år 2021, vilket innebär en ökning på 5,9 %. I praktiken fanns det dock ingen reell ökning i volymen av FoU-verksamheten. Förändringen i FoU-utgifterna, som rensats från höjningen av prisnivån, var 0,6 procent. Utgifterna ökade reellt bara inom högskolesektorn, nominellt med 9,9 % och reellt med 4,3 %.

Viktiga punkter

 • Forsknings- och utvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten låg oförändrat på 3 % år 2022.
 • FoU-utgifterna ökade nominellt med 5,9 % från år 2021, reellt med 0,6 %.
 • Bara högskolorna visade reelt ökning, nominellt med 9,9 %, reellt med 4,3 %.
 • Företagens andel av FoU-utgifterna var 68 % år 2022.

FoU-utgifternas BNP-andel år 2022 på samma nivå som året innan

FoU-utgifternas andel av bruttonationalprodukten var 3 procent år 2022, dvs. samma som året
innan. Under de senaste tio åren har BNP-andelen varit som lägst 2016–2017, då den var 2,7 procent, 3 procent uppnåddes år 2021.


Ändring

Statistiken över forskning och utveckling har kompletterats med nya information till databas tabell.
Läs mer om ändringen

Ändring

Företagsenhet har införats i statistiken över forskning och utveckling.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Typ av forskning
 • Storleksklass av personal
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass av personal
 • Industri
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av forskning
 • Industri
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Industri
 • Typ av kostnad
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Finansieringskälla
 • Utförande sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av kostnad
 • Forskningsorganisation
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass av personal
 • Typ av kostnad
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Produktgrupp
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utveckling efter finansieringskälla
 • Vetenskapsområde
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Institutionen för högre utbildning
 • Utveckling efter finansieringskälla
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Institutionen för högre utbildning
 • Typ av forskning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utveckling efter finansieringskälla
 • Utförande sectorn
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Typ av kostnad
 • Utförande sectorn
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utveckling efter finansieringskälla
 • Storleksklass av personal
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utveckling efter finansieringskälla
 • Industri
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildning
 • Kön
 • Institutionen för högre utbildning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Uppgift
 • Institutionen för högre utbildning
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Vetenskapsområde
 • Finansieringskälla
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Finansieringskälla
 • Institutionen för högre utbildning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Åldersklassificering
 • Kön
 • Vetenskapsområde
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass av personal
 • Uppgift
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Storleksklass av personal
 • Utbildning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Industri
 • Uppgift
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Uppgift
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildning
 • Industri
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildning
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utförande sectorn
 • Utbildning
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utförande sectorn
 • Uppgift
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Vetenskapsområde
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Vetenskapsområde
 • Uppgift
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Forskningsinstitut
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
 • Beställd FoU
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sektor
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utveckling efter finansieringskälla
 • Forskningsinstitut
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Nya databastabeller
Databastabeller som utgått

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Ari Leppälahti
utvecklingschef
029 551 3237
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef