Ämnen
SamhällsekonomiFöretag

Arbetsproduktiviteten ökade år 2021

meddelande | Tillväxt- och lönsamhetsmätare 2021

Korrigering

Det har förekommit ett fel i beräkningen av kapitalinsatsen och uppgifterna om näringsgrenar på bokstavsnivå när det gäller tillväxt- och lönsamhetsmätarna. Därför har hela tidsserien uppdaterats.
Läs mer om korrigeringen

Enligt Statistikcentralen ökade arbetsproduktiviteten inom den privata sektorn med 1,5 procent år 2021. Det största positiva bidraget hade ökningen av totalproduktiviteten, som var 2,2 procentenheter. Ökningen av arbetsproduktiviteten föregående år, 2020, förklarades framför allt av omallokeringen efter näringsgren, då antalet arbetstimmar minskade inom servicenäringarna med lägre produktivitet i och med coronanedstängningarna. Trenden för arbetsproduktiviteten har varit långsamt stigande sedan mitten av 2010-talet.

Viktiga punkter

  • Arbetsproduktiviteten inom den privata sektorn ökade med 1,5 % år 2021. Förädlingsvärdets volym ökade med 3,8 % och antalet arbetade timmar med 2,3 %.
  • Kapitalintensitetens bidrag till förändringen i arbetsproduktiviteten var -0.3 procentenheter. Bidraget från arbetsinsatsens kvalitet var 0,1 procentenheter.
  • Bidraget från omallokering efter näringsgren var -0,5 procentenheter.
  • Totalproduktivitetens bidrag var 2,2 procentenheter.
  • En analys på längre sikt kan läsas i offentliggörandet från mars 2022.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Bransch
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Bransch
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Bransch
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Bransch
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marja Sauli
överaktuarie
029 551 3797
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef