Ämnen
EnergiMiljö och naturTransport och turism

Värdet av energiimporten minskade med 40 procent under januari–september 2023

meddelande | Energianskaffning och -förbrukning 2023, 3:e kvartal

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick värdet av den finska importen av energiprodukter till 8,5 miljarder euro under januari–september år 2023, vilket är 40 procent mindre än året innan. De viktigaste produkterna vid importen av energi, på basis av värdet, var råolja, mellandestillat och andra oljeprodukter. Värdet av exporten av energiprodukter var 4,9 miljarder euro, vilket är 15 procent mindre än året innan.

Viktiga punkter

 • De viktigaste produkterna vid exporten av energi, på basis av värdet, var mellandestillat och motorbensin.
 • Under januari–september 2023 minskade importvolymen av fossilgas med 68 %, medan importvolymen av flytande fossilgas ökade till nästan sex gånger så stor som året innan.
 • Under januari–september 2023 uppgick elimporten till 6,5 TWh, vilket är 57 % mindre än året innan. Exporten av el uppgick till 6 TWh, dvs. 13 % mer än året innan.
 • Under årets andra och tredje kvartal var elexporten större än elimporten.
 • Under januari–september 2023 var Norge, Sverige och USA de viktigaste importländerna av energiprodukter på basis av värdet. Rysslands andel av värdet av importen av energi var 1 % under januari–september år 2023, medan motsvarande andel året innan var 22 %.

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Energi import och export, kumulativ värde fr.o.m. början av året, 2023Q3*

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Energiprodukt
 • Land
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Riktning
 • Energiprodukt
 • Land
Tidsperiod:
kvartal
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Aira Hast
överaktuarie
029 551 3394
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef