Ämnen
Utbildning och forskning

Yrkesutbildning

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistikcentralen producerar årligen statistik över yrkesutbildning. Den preliminära läroanstaltsvisa statistiken som gäller hösten beskriver det totala antalet studerande 20.9 i läroanstalter som erbjuder yrkesutbildning. Den slutliga statistiken över yrkesutbildning innehåller uppgifter om nya studerande, studerande och utexaminerade efter kalenderår. I enlighet med statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda. Den statistik som sammanställs på basis av uppgifterna är i regel offentlig..

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i yrkesutbildning som leder till examen till totalt 320 100 under kalenderåret 2019. Av dem var 51 procent kvinnor. Av studerande studerade 241 100 i den yrkesinriktade grundexamensutbildningen, 53 900 i den yrkesinriktade e…

Läs mer

meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna