Bygglov

Finlands officiella statistik (FOS)
Lagts ned:
Statistiken över beviljade bygglov beskriver utvecklingen av antalet bygglov månadsvis. Populationen för statistiken utgörs av nya husbyggnader och tillbyggnader, men inte reparationer av byggnader. Statistiken sammanställs som preliminär statistik, för att man utgående från den i ett så tidigt skede som möjligt skall kunna förutse utvecklingen av volymen för husbyggandet. Volymen mäts i statistiken med byggnadsprojektens kubikvolym och antalet bostäder.

Producent:

Statistikcentralen

Kommande publikationer

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna