Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 28.11.2013

Antalet anställda i företagen minskade, men omsättningen ökade år 2012


Korrigerad 30.1.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralens företagsregister fanns det 322 184 företag i Finland år 2012. Antalet anställda i dessa företag uppgick till 1 474 000 som bestod av företagare och löntagare. Omsättningen uppgick till 394,9 miljarder euro. Antalet företag minskade med omkring femtio från året innan. Antalet anställda minskade med 11 600 personer, dvs. med en procent. Omsättningen ökade däremot med 2,5 procent och ökningen var omkring tio miljarder euro.

Antal företag och personal samt omsättning 2007– 2012

År Företag Anställda Omsättning, mrd. euro
2007 308 917 1 481 870 374,6
2008 320 952 1 502 213 396,6
2009 320 682 1 447 403 336,2
2010 318 951 1 444 031 358,9
2011 322 232 1 486 136 385,2
2012 322 184 1 474 520 394,9

Antalet industriföretag var 21 300 och de sysselsatte 324 000 personer. Industriföretagen genererade en omsättning på 133 miljarder euro. Antalet företag och anställda minskade med två procent jämfört med året innan och omsättningen ökade med en procent. Antalet företag var 350 och antalet anställda 6 500 mindre än året innan och omsättningen 1,3 miljarder euro högre än året innan. Antalet byggföretag ökade med hundra och var totalt 41 500. De anställda uppgick till 154 000, vilket var en minskning med 650 personer från året innan. Inom byggverksamheten uppgick omsättningen till 28,8 miljarder euro. Tillväxtprocenten i omsättningen var nio och ökningen i euro 2,3 miljarder, liksom året innan.

Inom handeln fanns det totalt 44 600 företag. Antalet minskade med omkring 600 från året innan. Handeln sysselsatte 251 900 personer, vilket var 2 400 färre än året innan. Omsättningen inom handeln ökade dock med tre procent, dvs. med 4,3 miljarder euro och uppgick till 128,8 miljarder euro, vilket är nästan lika mycket som omsättningen inom industrin. Av tjänstenäringarna var Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik den näst största näringsgrenen mätt med antalet företag. I denna näringsgren uppgick antalet företag till 33 700, antalet anställda till 94 400 och omsättningen till 13 miljarder euro. Antalet företag ökade med två procent och omsättningen med en procent, medan antalet anställda minskade något. Mätt med antalet anställda var stora näringsgrenar också Transport och magasinering samt Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster . Den förstnämnda hade 128 000 anställda och den sistnämnda 119 700. Anställda inom Transport och magasinering minskade ett par procent, medan omsättningen ökade lika mycket. Inom Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster ökade antalet anställda med en procent och omsättningen med 5 procent jämfört med året innan. Inom näringsgrenen Vård och omsorg; sociala tjänster, som växt rejält under de senaste åren, ökade antalet anställda med fem procent och omsättningen med sju procent, dvs. tillväxten var fortfarande kraftig jämfört med andra näringsgrenar.

Andelen små och medelstora företag, som sysselsätter färre än 250 personer, uppgick till 99,8 procent av alla företag. Deras anställda utgjorde 64 procent av de anställda i alla företag och deras omsättning 53 procent av den totala omsättningen. Andelarna har varit rätt så oförändrade de senaste åren, men andelen av omsättningen har ökat med ett par procentenheter från året innan. Andelen stora företag, som sysselsätter fler än 250 personer, var 0,2 procent av alla företag och de sysselsatte 36 procent av alla anställda och producerade 47 procent av den totala omsättningen. Antalet små företag, som sysselsätter mindre än 50 personer, och antalet stora företag minskade. Också omsättningen i dessa företag minskade . Antalet medelstora företag, som sysselsätter 50–249 personer ökade, samt antalet anställda och omsättningen i dessa företag.

Enligt företagsregistret uppgick antalet koncerner till totalt 8 041, av vilka 2 307 var helt inhemska, 4 934 utlandsägda multinationella och 800 finskägda multinationella. Koncernerna sysselsatte 784 000 personer i Finland. Fyra procent av företagen hörde till någon koncern. De anställda i dessa företag utgjorde 53 procent av alla anställda och omsättningen i dessa företag 72 procent av den totala omsättningen i Finland.


Källa: Företagsregistret, Statistikcentralen

Förfrågningar: Tarja Jämsen 09 1734 3344, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Årsstatistik över företag i företagsregistret [e-publikation].
2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/syr/2012/syr_2012_2013-11-28_tie_001_sv.html