Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Opiskelijat ja tutkinnot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 9.4.2014

Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa suoritettiin 24 800 tutkintoa, 3,8 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Ammattikorkeakoulututkintojen määrä on kasvanut viimeiset neljä vuotta tasaisesti. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä on kasvanut kaikkein voimakkaimmin. Vuonna 2013 niitä suoritettiin 1 900, joista yli kolmasosa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.

Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot 2005–2013

Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot 2005–2013

Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 22 900, joista nuorten koulutuksessa 18 900 ja aikuiskoulutuksessa 4 000. Ulkomaalaisten suorittamia ammattikorkeakoulututkintoja (nuorten koulutus) oli 7 prosenttia.

Naiset suorittavat yli 60 prosenttia kaikista ammattikorkeakouluissa suoritetuista tutkinnoista. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla suoritettiin eniten, 34 prosenttia, tutkintoja, joista oli naisten suorittamia yli 88 prosenttia. Seuraavaksi eniten tutkintoja suoritettiin tekniikan ja liikenteen alalla, 24 prosenttia. Näistä tutkinnoista neljä viidestä oli miesten suorittamia. Kolmanneksi eniten tutkintoja suoritettiin yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla, 21 prosenttia.

Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusalan (opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2013

Ammattikorkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusalan (opetushallinnon luokitus) ja sukupuolen mukaan 2013

Vuonna 2013 ammattikorkeakoulututkinnon keskisuoritusaika (mediaani) oli 4 vuotta. Nuorille suunnatusta ammattikorkeakoulukoulutuksesta nopeimmin valmistuttiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta, kolmessa ja puolessa vuodessa. Pisimmät valmistumisajat nuorten koulutuksessa olivat tekniikan alan opiskelijoilla, 5 vuotta. Mediaanit on laskettu brutto-opiskeluajoista eli opiskeluajoissa on mukana myös poissaololukukaudet. Lisäksi opiskelu on voinut olla osa-aikaista. Suoritusajat on laskettu lukukauden tarkkuudella.

Eniten tutkintoja suoritettiin Metropolia ammattikorkeakoulussa, 2 730 tutkintoa, ja vähiten Poliisiammattikorkeakoulussa, 14 tutkintoa. Tarkempia tietoja ammattikorkeakouluissa suoritetuista tutkinnoista mm. koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen mukaan löytyy tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (259,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 9.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammattikorkeakoulukoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0033. ammattikorkeakouluopiskelijat 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/akop/2013/01/akop_2013_01_2014-04-09_tie_001_fi.html