Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.2.2006

Antalet nya och nedlagda företag har ökat

Nya företag 3:e kvartalet 2005, nedlagda företag 2:a kvartalet 2005

Enligt Statistikcentralen inledde 5 631 nya företag i Finland sin verksamhet under det tredje kvartalet år 2005. Under motsvarande kvartal år 2004 var antalet nya företag 5 279 och år 2003 uppgick de till 5 036. Under tredje kvartalet år 2005 grundades i medeltal 2,2 procent nya företag i förhållande till företagsbeståndet.

I Finland lades 5 133 företag ned under det andra kvartalet år 2005. Under motsvarande kvartal år 2004 lade 4 586 företag ned sin verksamhet och år 2003 var antalet 4 399. Under andra kvartalet år 2005 nedlades i medeltal 2,0 procent av företagen i förhållande till företagsbeståndet.

Under det tredje kvartalet år 2005 inledde i förhållande till företagsbeståndet flest företag sin verksamhet i Nyland, 2,6 procent, när man ser till landskap. Under det andra kvartalet år 2005 lades flest företag ned i Nyland, 2,7 procent och i Tavastland 2,0 procent.

Under det tredje kvartalet år 2005 inledde flest företag sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region (1 820) och i Tammerfors ekonomiska region (382), när man ser till ekonomisk region. Under det andra kvartalet år 2005 lades flest företag ned i Helsingfors ekonomiska region (1 934) och Tammerfors ekonomiska region (301).

Sett till juridisk form var det flest fysiska personer, dvs. affärsidkare eller yrkesutövare, som inledde verksamhet i Finland under tredje kvartalet. Deras andel av det totala antalet nya företag var 57,2 procent. Under andra kvartalet år 2005 var det också flest affärsidkar- eller yrkesutövarföretag som lade ned sin verksamhet. Deras andel av det totala antalet nedlagda företag var 48,6 procent.

Nya företag efter kvartal

Nedlagda företag efter kvartal

Källa: Företags- och arbetsställeregister: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2005, 3:a kvartalet; nedlagda företag 2005, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, yritys.rekisteri@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 2.2.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2005/03/aly_2005_03_2006-02-02_tie_001_sv.html