Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.7.2006

Antalet nya företag på samma nivå som för ett år sedan
- antalet nedlagda företag sjönk något

Nya företag 1:a kvartalet 2006

Enligt Statistikcentralen inledde 8 461 nya företag sin verksamhet under det första kvartalet år 2006. Antalet företag som inledde sin verksamhet är på samma nivå som under det första kvartalet år 2005, då 8 432 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 3,2 procent under det första kvartalet år 2006.

Granskat efter näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, då 2 233 företag (26,4 %) inledde sin verksamhet inom näringsgrenen. Inom näringsgrenen handel inledde 1 792 nya företag sin verksamhet (21,2 %) och inom byggverksamhet 1 378 (16,3 %).

När man ser till landskap inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet i Nyland, där antalet nya företag uppgick till 2 723. I förhållande till företagsbeståndet fanns det flest nya företag i Norra Österbotten, där de nya företagens andel var 3,9 procent av företagsbeståndet.

Om man gör en jämförelse mellan kommunerna fanns det flest nya företag under det första kvartalet år 2006 i Helsingfors (1 359), Esbo (427), Tammerfors (346) och Åbo (303). Jämfört med första kvartalet året innan ökade antalet nya företag mest i Esbo (+60) och Lahtis (+31). På motsvarande sätt minskade antalet nya företag från året innan mest i Vanda (-52) och Helsingfors (-50).

Figur 1. Nya företag efter kvartal

Nedlagda företag 4:e kvartalet 2005

Enligt Statistikcentralen lade 7 584 företag ned sin verksamhet under det sista kvartalet år 2005. Jämfört med det sista kvartalet året innan, då 7 843 företag lade ned sin verksamhet, har antalet nedlagda företag minskat något. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 2,9 procent under det sista kvartalet år 2005.

Granskat efter näringsgren fanns det flest nedlagda företag inom handeln, där antalet nedlagda företag uppgick till 1 912 (25,2 %). Inom fastighetsverksamhet och företagstjänster lade 1 717 företag ned sin verksamhet (22,6 %) och inom byggverksamhet 1 053 företag (13,9 %).

Under det sista kvartalet år 2005 lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland, där antalet var 2 328. I förhållandet till företagsbeståndet fanns det flest nedlagda företag i Egentliga Tavastland (3,3 %), Norra Österbotten (3,2 %) och Österbotten (3,1 %).

Under det sista kvartalet år 2005 fanns det flest nedlagda företag i Helsingfors, dvs. 1 168. Om man gör en jämförelse mellan kommunerna fanns det rikligt med nedlagda företag också i Esbo (330), Tammerfors (300), Vanda (262) och Åbo (254).

Figur 2. Nedlagda företag efter kvartal

Källa: Företags- och arbetsställeregistret, Nya och nedlagda företag. Nya företag 2006, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2005, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Juho Oksanen (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 1:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2006/01/aly_2006_01_2006-07-27_tie_001_sv.html