Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.11.2007

Både antalet nya och nedlagda företag ökat med drygt sex procent

Nya företag 2:a kvartalet 2007

Enligt Statistikcentralen inledde 8 858 nya företag sin verksamhet under det andra kvartalet år 2007. Antalet nya företag har ökat med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2006, då 8 027 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 3,0 procent under det andra kvartalet år 2007.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster. Inom näringsgrenen inledde 2 269 nya företag sin verksamhet, dvs. 26,5 procent av alla nya företag under det andra kvartalet. Inom byggverksamheten inledde 1 814 företag (21,2 %) och inom handeln 1 532 företag (17,9 %) sin verksamhet.

När man ser till landskap inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet i Nyland, där antalet nya företag uppgick till 2 774. I förhållande till företagsbeståndets storlek inledde flest företag sin verksamhet i landskapen Östra Nyland (3,4 %).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under det andra kvartalet år 2007 i Helsingfors (1 460), Tammerfors (380), Esbo (378) och Vanda (294). Jämfört med det andra kvartalet 2006 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors (+531). På motsvarande sätt minskade antalet nya företag mest i Tavastehus (-24) jämfört med motsvarande tidpunkt år 2006.

Nya företag 2:a kvartalet 2001 - 2007

Nya företag 2:a kvartalet 2001 - 2007

Nedlagda företag 1:a kvartalet 2007

Enligt Statistikcentralen lade 4 576 företag ned sin verksamhet under det första vartalet år 2007. Jämfört med det första kvartalet året innan har antalet nedlagda företag ökat med 6,2 procent, då 4 307 företag lade ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2006. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,6 procent under januari–mars år 2007.

Flest nedlagda företag fanns det inom fastighetsverksamhet och företagstjänster, där 1 195 (26,1 %) lade ned sin verksamhet. Inom handel och byggverksamhet lade 1 074 företag (23,5 %) resp. 711 företag (15.5 %) ned sin verksamhet.

När man ser till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2007 i Nyland, där antalet var 1 643. Också i förhållande till företagsbeståndets storlek lade flest företag ned sin verksamhet i landskapen Nyland (1,9 %).

När man jämför kommunerna fanns det flest nedlagda företag under det första kvartalet i Helsingfors (788), Esbo (289) och Tammerfors (213). Jämfört med det första kvartalet år 2006 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (+105) medan de minskade mest i Kuopio (-17).

Nedlagda företag 1:a kvartalet 2001 - 2007

Nedlagda företag 1:a kvartalet 2001 - 2007

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2007, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2007, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, Janne Peltola (09) 1734 2929, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 1.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2007/02/aly_2007_02_2007-11-01_tie_001_sv.html