Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.10.2009

Antalet nya företag minskade från året innan – antalet nedlagda företag fortsatte att öka

Antalet nya företag minskade med 13,2 procent under det andra kvartalet år 2009 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest företag sin verksamhet inom byggverksamhet, i förhållande till företagsbeståndet fanns flest nystartade företag i Nyland. Antalet nedlagda företag fortsatte att öka under det första kvartalet 2009 liksom under de tidigare fyra åren under motsvarande period – ökningen var 5,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. Flest nedlagda företag sett till näringsgren fanns det inom handeln och sett till landskap i förhållande till företagsbeståndet i Nyland, Birkaland och Päijänne-Tavastland. Sett efter juridisk form var andelen nya företag nästan 10 procent mindre, då när det gäller bolagsformen fysisk person, och andelen nya aktiebolag 17 procent mindre jämfört med motsvarande period året innan.

Nya företag 2:a kvartalet 2009

Enligt Statistikcentralen inledde 7 538 nya företag sin verksamhet under det andra kvartalet år 2009. Antalet nya företag har minskat med 13,2 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2008, då 8 686 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 2,4 procent under det andra kvartalet år 2009.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom byggverksamhet, 1 320 företag, dvs. 17,5 procent av alla nystartade företag under det andra kvartalet. Inom handeln inledde 1 318 nya företag (17,5 %) sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 1 144 företag (15,2 %).

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under det andra kvartalet år 2009, dvs. 2 427 företag. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (2,7 %).

När man jämför kommunerna inledde flest nya företag sin verksamhet under det andra kvartalet år 2009 i Helsingfors (1 293), Esbo (344), Tammerfors (342) och Vanda (270). Jämfört med det andra kvartalet år 2008 ökade antalet nya företag mest i Raumo (17) och minskade mest i Esbo (–101).

Nya företag 2:a kvartalet 2005–2009

Nya företag 2:a kvartalet 2005–2009

Nedlagda företag 1:a kvartalet 2009

Enligt Statistikcentralen lade 5 118 företag ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2009. Jämfört med det första kvartalet året innan har antalet nedlagda företag ökat med 5,0 procent, då 4 873 företag lade ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2008. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,7 procent under januari–mars år 2009.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag uppgick till 1 087 (21,2 %). Inom byggverksamhet lade 908 företag (17,7 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 650 företag (12,7 %).

När man ser till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2009 i Nyland, där antalet nedlagda företag var 1 714. I förhållande till företagsbeståndets storlek fanns det mest nedlagda företag i Nyland, Birkaland och Päijänne-Tavastland, 2,0 procent i respektive landskap.

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under det första kvartalet år 2009 i Helsingfors (841), Tammerfors (259), Esbo (248) och Vanda (208). Jämfört med det första kvartalet år 2008 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (76) och minskade mest i Åbo (–37).

Nedlagda företag 1:a kvartalet 2005–2009

Nedlagda företag 1:a kvartalet 2005–2009

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2009, 2:a kvartalet; nedlagda företag 2009, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo (09) 1734 3542, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 29.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2009/02/aly_2009_02_2009-10-29_tie_001_sv.html