Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.4.2012

Antalet nya företag började minska kraftigt

Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 23 procent under fjärde kvartalet år 2011 jämfört med motsvarande period året innan. Antalet nedlagda företag ökade med 12,8 procent under tredje kvartalet år 2011 jämfört med motsvarande period året innan. När man ser till näringsgren inledde och lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet inom handeln och när man ser till landskap flest företag i Nyland.

Nya företag 4:e kvartalet

Nya företag 4:e kvartalet

Nya företag 4:e kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralen inledde 5 317 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2011. Antalet nya företag minskade med 23 procent jämfört med motsvarande kvartal år 2010, då 6 907 företag inledde sin verksamhet. Av hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,6 procent under fjärde kvartalet år 2011.

Flest nya företag inledde sin verksamhet inom handeln, 946 företag, dvs. 17,8 procent av alla nystartade företag under fjärde kvartalet. Inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik inledde 821 (15,4 %) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 735 (13,8 %) nya företag.

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under fjärde kvartalet år 2011, dvs. 1 929 företag. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet i Birkaland (527) och Egentliga Finland (524). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (1,9 %).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2011 i Helsingfors ekonomiska region (1 806) och näst flest i Tammerfors (426) och Åbo (337) ekonomiska regioner.

Sett till ELY-central inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2011 inom området för Nylands ELY-central (1 929) och näst flest inom områdena för Birkalands (527) och Egentliga Finlands (524) ELY-centraler.

Sett till kommun inledde flest nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet år 2011 i Helsingfors (956), näst flest i Esbo (272), Tammerfors (261), Åbo (197) och Vanda (186). Jämfört med fjärde kvartalet år 2010 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i S:t Michels (13) och minskade mest i Helsingfors (-258).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 776 under fjärde kvartalet år 2011 och antalet nya aktiebolag 2 091. Till juridisk form var 52,2 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 39,3 procent aktiebolag.

Nedlagda företag 3:e kvartalet

Enligt Statistikcentralen lade 4 603 företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet år 2011. Jämfört med motsvarande kvartal året innan har antalet nedlagda företag ökat med 12,8 procent, då 4 080 företag lade ned sin verksamhet under tredje kvartalet år 2010. Av hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,4 procent under tredje kvartalet år 2011.

Flest nedlagda företag fanns det inom handeln, där antalet nedlagda företag var 888, dvs. 19,3 procent av alla nedlagda företag under tredje kvartalet. Inom byggverksamhet lade 775 företag (16,8 %) ned sin verksamhet och inom näringsgrenen Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 619 företag (13,4 %).

Sett till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (1 762) under tredje kvartalet år 2011. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Birkaland (390) och Egentliga Finland (383). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (1,7 %).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet år 2011 i Helsingfors ekonomiska region (1 651) och näst flest i Tammerfors (307) och Åbo (261) ekonomiska regioner.

Sett till ELY-central lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet år 2011 inom området för Nylands ELY-central (1 762) och näst flest inom områdena för Birkalands (390) och Egentliga Finlands (383) ELY-centraler.

Sett till kommun lade flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2011 i Helsingfors (812), näst flest i Esbo (250), Vanda (198), Tammerfors (191) och Åbo (164). Jämfört med tredje kvartalet år 2010 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors (157) och minskade mest i Jyväskylä (-25).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 415 under tredje kvartalet år 2011 och antalet nedlagda aktiebolag 1 598. Till juridisk form var 52,5 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 34,7 procent aktiebolag.

Nedlagda företag 3:e kvartalet

Nedlagda företag 3:e kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2011, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2011, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 09 1734 3542, Jaakko Salmela 09 1734 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Orjala Hannele

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 26.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2011/04/aly_2011_04_2012-04-26_tie_001_sv.html