Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Nya och nedlagda företag 2019, 1:a kvartalet

Nya och nedlagda företag 2013, 3:e kvartalet

2013
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor