Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.4.2015

Antalet nya företag minskade mest inom handeln

Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Antalet nedlagda företag ökade med 16,6 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året innan. Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln. Sett till landskap både inledde och lade flest företag i Nyland.

Nya företag efter landskap, 4:e kvartalet

Nya företag efter landskap, 4:e kvartalet

Nya företag, 4:e kvartalet 2014

Enligt Statistikcentralen inledde 5 680 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2014. Antalet nya företag minskade med 8,4 procent jämfört med fjärde kvartalet 2013, då 6 203 företag inledde sin verksamhet. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nya företag 1,7 procent under fjärde kvartalet 2014..

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 962 företag, dvs. 16,9 procent av alla nystartade företag under fjärde kvartalet. Inom näringsgrenen verksamhet inom handeln inledde 922 (16,2%) nya företag sin verksamhet och inom byggverksamhet 635 (11,2%) nya företag.

När man ser till landskap grundades kvantitativt sett flest nya företag i Nyland under fjärde kvartalet 2014, dvs. 2 156 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (541) och Birkaland (502). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Nyland (1,9%). Jämfört med fjärde kvartalet 2013 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Päijänne-Tavastland (18) och minskade mest i Nyland (-198).

Sett till ekonomisk region inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2014 i Helsingfors ekonomiska region (2 025) och näst flest i Tammerfors (417) och Åbo (375) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nya företag störst i Tavastehus ekonomiska region (2,0%). Jämfört med fjärde kvartalet 2013 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Lahtis ekonomiska region (18) och minskade mest i Helsingfors ekonomiska region (-206).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under fjärde kvartalet 2014 i Helsingfors (1 102), näst flest i Esbo (308), Tammerfors (291), Vanda (227) och Åbo (212). Jämfört med fjärde kvartalet 2013 ökade antalet nya företag kvantitativt sett mest i Tammerfors (21) och minskade mest i Helsingfors (-104).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 579 under fjärde kvartalet 2014 och antalet nya aktiebolag 2 556. Till juridisk form var 45,4 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 45,0 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 3:e kvartalet 2014

Enligt Statistikcentralen lade 6 000 företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2014. Jämfört med tredje kvartalet året innan ökade antalet nedlagda företag med 16,6 procent, då 5 145 företag lade ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2013. I förhållande till hela företagsbeståndet var andelen nedlagda företag 1,8 procent under tredje kvartalet 2014.

Sett till näringsgren lade flest företag ned sin verksamhet inom handeln, där antalet nedlagda företag var 1 121, dvs. 18,7 procent av alla nedlagda företag under tredje kvartalet. Inom byggverksamhet lade 986 (16,4 %) företag ned sin verksamhet och näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 916 (15,3%) företag.

Sett till landskap lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet i Nyland (2 364) under tredje kvartalet 2014. Näst flest företag lade ned sin verksamhet i Egentliga Finland (548) och Birkaland (530). I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Nyland (2,1%). Jämfört med tredje kvartalet 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Nyland (586) och minskade mest i Norra Savolax (–20).

Sett till ekonomisk region lade kvantitativt sett flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2014 i Helsingfors ekonomiska region (2 204) och näst flest i Tammerfors (417) och Åbo (359) ekonomiska regioner. I förhållande till företagsbeståndets storlek var antalet nedlagda företag störst i Helsingfors ekonomiska region (2,2%). Jämfört med motsvarande kvartal år 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsingfors ekonomiska region (545) och minskade mest i Kouvola ekonomiska region (-23).

När man jämför kommunerna lade flest företag ned sin verksamhet under tredje kvartalet 2014 i Helsingfors (1 228), näst flest i Esbo (307), Tammerfors (250), Åbo (231) och Vanda (218). Jämfört med tredje kvartalet år 2013 ökade antalet nedlagda företag mest i Helsinki (337) och minskade mest i Kouvola (-23).

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 2 973 under tredje kvartalet 2014 och antalet nedlagda aktiebolag 2 362. Till juridisk form var 49,6 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 39,4 procent aktiebolag.

Nedlagda företag eller landskap, 3:e kvartalet

Nedlagda företag eller landskap, 3:e kvartalet

Källa: Företagsregistret: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2014, 4:e kvartalet; nedlagda företag 2014, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jaakko Salmela 029 551 3454, yritys.rekisteri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (228,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 24.04.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 4:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2014/04/aly_2014_04_2015-04-24_tie_001_sv.html