Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.1.2018

Antalet nya företag ökade 7,7 procent jämfört med tredje kvartalet året innan

Enligt Statistikcentralen inledde 6 795 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2017. Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och sett till landskap inledde flest nya företag i Nyland.

Nya företag, 3:e kvartalet

Nya företag, 3:e kvartalet

Nya företag, 3:e kvartalet 2017

Enligt Statistikcentralen inledde 6 795 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2017. Antalet nya företag ökade med 7,7 procent jämfört med tredje kvartalet 2016, då 6 311 företag inledde sin verksamhet.

Sett till näringsgren inledde flest nya företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, 1 197 företag, dvs. 17,6 procent av alla nystartade företag under tredje kvartalet. Näringsgrenen verksamhet inom byggverksamhet inledde 987 (14,5%) nya företag sin verksamhet och inom handeln 872 (12,8%) nya företag. Jämfört med tredje kvartalet 2016 minskade antalet nya företag mest inom handeln (-180).

När man ser till landskap grundades flest nya företag i Nyland under tredje kvartalet 2017, dvs. 2 619 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (646), i Birkaland (622) och i Norra Österbotten (422). Jämfört med tredje kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Nyland (180) och minskade mest i Kajanaland (-13).

Sett till ekonomisk region inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2017 i Helsingfors ekonomiska region (2 479) och näst flest i Tammerfors (507), i Åbo (445), Uleåborg (284) och Jyväskylä (214) ekonomiska regioner. Jämfört med tredje kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Helsingfors ekonomiska region (190) och minskade mest i Björneborg ekonomiska region (-17).

När man jämför kommunerna inledde flest företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2017 i Helsingfors (1 239), näst flest i Esbo (430), Vanda (319), Tammerfors (303), Åbo (278) och Uleåborg (236). Jämfört med tredje kvartalet 2016 ökade antalet nya företag mest i Esbo (90) och minskade mest i Björneborg (-17).

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 3 494 under tredje kvartalet 2017 och antalet nya aktiebolag 2 822. Till juridisk form var 51,4 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 41,5 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 2:a kvartalet 2017

Förändringen av statistikens källdata förvränger antalet nedlagda företag sedan andra kvartalet 2017. Av denna anledning publicerar vi för närvarande inte nya uppgifter för nedlagda företag eller företagsbeståndet.

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. På grund av detta kan ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller underhåll av databaser påverka statistikuppgifterna och tidsseriens jämförbarhet.


Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2017, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marketta Kaskirinne-Salo 029 551 3542, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (204,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.01.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 3:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2017/03/aly_2017_03_2018-01-25_tie_001_sv.html