Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.10.2019

Aloittaneiden yritysten määrä nousi ja lopettaneiden yritysten määrä laski vuonna 2018

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 toimintansa aloitti 35 268 yritystä. Aloittaneita yrityksiä oli 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Lopettaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun. Toimintansa lopetti 20 064 yritystä vuonna 2018.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain vuonna 2018

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain vuonna 2018

Tilastokeskuksen mukaan 35 300 yritystä aloitti toimintansa vuonna 2018. Aloittaneita yrityksiä oli 17 prosenttia, eli 5 000 yritystä, enemmän kuin vuonna 2017. Aloittaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 8,9 prosenttia. Eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla, jossa toimintansa aloitti 5 800 yritystä, eli 16 prosenttia kaikista vuonna 2018 aloittaneista yrityksistä.

Vuonna 2018 toimintansa puolestaan lopetti 20 100 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli edellisvuosia vähemmän. Lopettaneiden yritysten osuus koko yrityskannasta oli 5,1 prosenttia. Eniten yrityksiä lopetti edellisvuosien tapaan kaupan toimialalla, jossa lopettaneita yrityksiä oli 3 600, eli 18 prosenttia kaikista vuonna 2018 lopettaneista yrityksistä.

Oikeudellisen muodon mukaan tarkasteltuna vuonna 2018 toimintansa aloittaneista yrityksistä 56 prosenttia, eli 19 700 yritystä, oli liikkeen- tai ammatinharjoittajayrityksiä (yhtiömuotona luonnollinen henkilö) ja osakeyhtiöitä 38 prosenttia, eli 13 400 yritystä. Toimintansa lopetti 10 300 luonnollista henkilöä ja 7 400 osakeyhtiötä. Vastaavat prosenttiosuudet kaikista lopettaneista olivat 52 ja 37 prosenttia.

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta siten, että ne sisältävät myös yhtiöittämisten ja fuusioiden seurauksena tapahtuneet aloitukset ja lopetukset. Muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjojen vertailukelpoisuuteen.


Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen 029 551 3300, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (278,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/aly/2018/aly_2018_2019-10-31_tie_001_fi.html