Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.10.2021

Antalet nya företag ökade med 23 procent under andra kvartalet år 2021 från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade antalet nedlagda företag med 11,5 procent under januari–mars 2021 från året innan. Under april–juni var antalet nya företag 23 procent fler än under motsvarande period år 2020.

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet 2021

Nya företag efter landskap, 2:a kvartalet 2021

Nya företag, 2:a kvartalet 2021

Enligt Statistikcentralen inledde 10 498 företag sin verksamhet under april−juni år 2021. Antalet nya företag var 23 procent fler än under motsvarande period år 2020.

När man ser till huvudnäringsgren inledde kvantitativt sett flest företag sin verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik. Totalt inledde 1 780 nya företag sin verksamhet inom denna näringsgren. Näst flest nya företag inledde sin verksamhet inom byggverksamhet (1 379) och därefter inom handeln (1 255). Jämfört med april–juni 2020 ökade antalet nya företag mest inom huvudnäringsgrenen försörjning av el, gas, värme och kyla, medan det minskade mest inom huvudnäringsgrenen vattenförsörjning och avfallshantering.

Sett till landskap inledde flest företag sin verksamhet i Nyland, 3 951 företag. Näst flest företag inledde sin verksamhet i Egentliga Finland (984 företag). Mängden nya företag ökade relativt sett mest i Mellersta Österbotten (71 %) jämfört med året innan, medan mängden nya företag inte minskade i något landskap.

Sett till ekonomisk region ökade antalet nya företag något eller var oförändrat i största delen (83%) av de ekonomiska regionerna jämfört med året innan. Flest nya företag inledde sin verksamhet i Helsingfors ekonomiska region, 3 734 företag. I Tammerfors ekonomiska region inledde 817 företag sin verksamhet och i Åbo ekonomiska region 711 företag. Bland de stora ekonomiska regionerna ökade mängden nya företag mest i Kuopio jämfört med året innan.

Sett till juridisk form var antalet nya företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 5 558 och antalet nya aktiebolag 4 584 under första kvartalet 2021. Till sin juridiska form var 53 procent av alla nystartade företag fysiska personer och 44 procent aktiebolag.

Nedlagda företag, 1:a kvartalet 2021

Enligt Statistikcentralen lade 9 165 företag ned sin verksamhet under januari–mars 2021. Antalet nedlagda företag var 11 procent fler än under motsvarande period år 2020, dvs. kvantitativt sett omkring 940 fler nedlagda företag.

Sett till huvudnäringsgren ökade antalet nedlagda företag inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Kvantitativt sett lade flest företag ned sin verksamhet inom huvudnäringsgrenarna juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (1 798), handel (1 237) och byggverksamhet (1 053). Relativt sett ökade mängden nedlagda företag mest inom huvudnäringsgrenen försörjning av el, gas, värme och kyla (333 %), medan mängden relativt sett minskade mest inom fastighetsverksamhet (7 %).

Av landskapen lade flest företag ned sin verksamhet i Nyland, 3 587 företag. Näst flest nedlagda företag fanns det i Birkaland (865). Antalet nedlagda företag ökade relativt sett mest i Lappland (29 %) och minskade mest i Södra Savolax (14 %) jämfört med året innan.

Sett till ekonomisk region var antalet nedlagda företag oförändrat eller ökade i största delen (74 %) av de ekonomiska regionerna jämfört med året innan. Flest nedlagda företag fanns det i Helsingfors ekonomiska region, 3 390 företag. I Tammerfors ekonomiska region lade 718 företag ned sin verksamhet och i Åbo ekonomiska region 579 företag.

Sett till juridisk form var antalet nedlagda företag med rörelseidkare eller yrkesutövare (fysisk person som bolagsform) 5 943 och antalet aktiebolag 2 611. Till sin juridiska form var 65 procent av alla nedlagda företag fysiska personer och 28 procent aktiebolag.

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet 2021

Nedlagda företag efter landskap, 1:a kvartalet 2021

Inledningar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens kunddatabas. Ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller i underhåll av databaser kan påverka statistikuppgifterna och tidsseriernas jämförbarhet.

I detta offentliggörande har områdesindelningen 1.1.2021 använts.


Källa: Nya och nedlagda företag. Nya företag 2021, 1:a kvartalet; nedlagda företag 2020, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tommi Veistämö 029 551 3546, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (225,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nya och nedlagda företag [e-publikation].
ISSN=1799-2338. 2:a kvartalet 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aly/2021/02/aly_2021_02_2021-10-21_tie_001_sv.html