Figurbilaga 1. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2012

Figurbilaga 1. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2012
Använda energikällor 66 682 GWh. 

Gruppen Övriga innehåller följande energikällor: naturgas 0,6 %, torv 0,1 %, tung brännolja 0,1 % och kol 0,01 % av energiförbrukningen inom boende.

Källa: Energiförbrukning inom boende 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jonna Hakala 09 1734 3419, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning inom boende [e-publikation].
ISSN=2323-3281. 2012, Figurbilaga 1. Energiförbrukning inom boende efter energikälla 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asen/2012/asen_2012_2013-11-13_kuv_001_sv.html