Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Bostadsbidrag för pensionstagare

Producent:
Folkpensionsanstalten
Uppgifter: Bostadsbidrag för pensionstagare
www.kela.fi
Statistikkalendarier
www.kela.fi
Beskrivning: Statistiken om bostadsbidrag för pensionstagare beskriver de bostadsbidrag för pensionstagare som FPA betalar ut. Där presenteras statistik ur olika synvinklar över mottagarna av bostadsbidrag för pensionstagare, bostäderna, boendeutgifterna och de utbetalda beloppen. Med statistiken över allmänt bostadsbidrag, studiestödets bostadstillägg och militärunderstödets bostadsunderstöd ger denna statistik en helhetsbild av de behovsprövade bostadsbidragen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialskydd, bostadsbidrag, boende, pensionärer.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Bostadsbidrag för pensionstagare [e-publikation].
Helsingfors: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/atukie/index_sv.html