Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3. Anordnarna av extern utbildning

Under 2000-talet har köpen av utbildningstjänster från privata företag inom utbildningsbranschen ökat klart vid anordnande av kursutbildning. Andelen läroanstalter inom skolsystemet (skolor, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet och högskolor) och andelen övriga läroanstalter i deras egenskap av utbildningsleverantörer har stadigt minskat. År 1999 anordnades drygt 30 procent av utbildningstimmarna inom kursutbildning via privata utbildningsföretag. År 2010 var andelen redan 54 procent. Under motsvarande tid har andelen läroanstalter inom skolsystemet och övriga läroanstalter sammanlagt sjunkit från 36 procent till 21 procent.

Tabell 3. Andelen utbildningsdagar efter utbildningsanordnare åren 1999, 2005 och 2010

Anordnare av kursutbildning 1999     2005     2010    
  % % %
Läroanstalter inom skolsystemet 1) 12,5 7,8 8,0
Övriga utbildningsantalter 2) 23,4 11,8 12,9
Privata utbildningsföretag 31,9 47,6 54,0
Övriga företag (utrustningsleverantör, moderbolag o.d.)    13,8 12,4 11,6
Arbetsgivar- eller branschorganisationer 2,5 5,8 4,8
Fackförbund 2,3 1,7 1,8
Övriga utbildningsanordnare 13,8 12,9 6,9
Totalt 100,0 100,0 100,0
1) Skolor, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet och högskolor.
2) Yrkesutbildningscentrer för vuxna och specialläroanstalter, folkhögskolor och medborgarinstitut, studiecentraler och sommaruniversitet.

Industriföretag och företag inom servicebranscherna använder olika utbildningsanordnare för genomförande av extern utbildning på ett ganska enhetligt sätt. Indelningar efter utbildningsanordnare var helt enhetliga inom båda huvudnäringsgrenarna (Tabellbilaga 4.)

Små företag använde läroanstalter inom skolsystemet samt andra utbildningsleverantörer i sin kursutbildning något mer än vad de stora företagen gjorde. Köpen av utbildningstjänster särskilt i de större företagen hänförde sig till privata utbildningsföretag.


Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 17.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Deltagande i kursutbildning 2010, 3. Anordnarna av extern utbildning . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2010/02/cvts_2010_02_2013-04-17_kat_003_sv.html