Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.4.2013

Kurssikoulutukseen 570 euroa työntekijää kohti

Korjattu 26.3.2020. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Yritykset käyttivät kurssikoulutukseen keskimäärin 573 euroa työntekijää kohden. Luvussa on 10 prosentin kasvu vuoteen 2005 verrattuna, mutta kustannustason muutokset huomioituna yritysten koulutuspanostus työntekijää kohden on reaalisesti jonkin verran laskenut 1) . Koulutus- kustannusten osuus työvoimakustannuksista vuonna 2010 oli Suomessa 1,4 prosenttia, missä on 0,1 prosenttiyksikön verran laskua vuoden 2005 tasosta, jolloin tiedot kerättiin edellisen kerran.

Teollisuustoimialoilla koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista oli hiukan alempi kuin palvelualoilla, mutta vastaavasti kustannukset työntekijää kohden olivat hiukan suuremmat kuin palveluissa.

Kurssikoulutuskustannusten osuus (%) työvoimakustannuksista vuosina 2005 ja 2010. Kuviota korjattu 26.3.2020.

Kurssikoulutuskustannusten osuus (%) työvoimakustannuksista vuosina 2005 ja 2010. Kuviota korjattu 26.3.2020.

Tässä on huomattava, että kustannukset selvitettiin ainoastaan kurssimuotoisen koulutuksen osalta, koska siitä useimmilla yrityksillä on koulutuspäivien ja kustannusten seurantajärjestelmä. Osallistuminen muihin koulutusmuotoihin (Julkistus 28.11.2012) on jonkin verran lisääntynyt vuodesta 2005, joten tosiasiassa panostus henkilöstökoulutukseen kokonaisuudessaan lienee vähintään aikaisemmalla tasolla.

Kustannukset työntekijää kohden kasvavat yrityksen kokoluokan mukaan, aivan samoin kuin koulutukseen osallistuneiden osuuskin. Sen sijaan panostus koulutukseen osallistunutta kohti vaihtelee yrityksen koon mukaan melko vähän.

Koulutukseen osallistunutta kohti yksityisen sektorin yritysten panostus vuonna 2010 oli 1 425 euroa. Toimialakohtaiset vaihtelut olivat kuitenkin suuria vaihdellen majoitus- ja ravitsemusalan 630 eurosta rahoitus- ja vakuutusalan 2 400 euroon osallistujaa kohti (Liitetaulu 1.) Toimialat ovatkin ammatti- ja henkilöstörakenteeltaan varsin erilaisia ja samoin koulutustarve vaihtelee sekä määrältään että laadultaan.

Koulutusajan palkat suurin kustannuserä

Kurssikoulutuksen kustannusrakenne on pysynyt jokseenkin ennallaan. Työntekijöiden koulutusajan palkkakustannukset ovat suurin yksittäinen kustannuserä ja palkkiot koulutuksen järjestäjille selkeästi toiseksi suurin kustannus. Koulutusajan palkat käsittivät vuonna 2010 47,6 % (+ 0,9 % vuodesta 2005) ja palkkiot 36,3 % (+ 0,1 %) kurssikoulutuksen kustannuksista (Liitetaulu 2.) Vuoden 1999 tilanteeseen verrattuna palkkioiden osuus kokonaiskustannuksista on noussut muutaman prosenttiyksikön verran.

Tutkimus kattaa yksityisen sektorin vähintään 10 työntekijän yritykset vuonna 2010 pois lukien maa- ja metsätalousala, koulutusala sekä sosiaali- ja terveysala. Suomen vastausaineistossa on 1 560 yritystä, jotka edustavat kaikkiaan 16 380 yritystä ja niiden 1 150 000 työntekijää. Tutkimus toteutettiin samanlaisena 32 Euroopan maassa.

Tutkimus toteutetaan noin viiden vuoden välein ja sillä selvitetään työnantajan kustantamaa henkilöstökoulutusta, kurssikoulutukseen osallistuneiden ja henkilöstökoulutuksena saatujen koulutuspäivien määrää, koulutuksen sisältöä ja järjestäjää sekä koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi selvitetään muita kuin kurssikoulutusmuotoja, oppisopimuskoulutusta, yrityksen koulutusstrategioita sekä koulutuksen järjestämisen esteitä.


1) Elinkustannusindeksi nousi vuodesta 2005 vuoteen 2010 yhteensä 9,8 %, mutta työvoimakustannukset nousivat vastaavana aikana ansiotasoindeksin mukaan 19,1 %.

Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Virtanen 09 1734 2514, Tarja Seppänen 09 1734 3220, cvts@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (356,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Kurssikoulutukseen osallistuminen 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/2010/02/cvts_2010_02_2013-04-17_tie_001_fi.html