Finlands officiella statistik

Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA)

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Förädlingsvärdet inom lantbruket i år på samma nivå som året innan
11.12.2020
Värdet av spannmåls- och foderväxter i löpande priser rasade år 2020 med nästan 30 procent jämfört med år 2019. Produktionsvolymen 1) av spannmålsväxter sjönk mindre brant än värdet i löpande priser, med 13 procent. Till övriga delar berodde nedgången i värdet i löpande priser på att spannmålspriserna sjönk. När det gäller övriga produktgrupper inom lantbruket var volymen och priserna däremot nästan på samma nivå som året innan. Även om lantbrukets produktion beräknat i löpande priser minskade med omkring 300 miljoner euro, kommer enligt nuvarande uppskattning insatsvarornas värde också att sjunka i den mån att värdet i löpande priser av bruttoförädlingsvärdet inom jordbruket samt volymen nästan är på samma nivå som år 2019. Uppgifterna framgår av statistiken Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn.

Beskrivning: En ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) publiceras för första gången i Finland för referensåret 2019. Ekonomiska kalkyler för jordbrukssektorn produceras i samband med nationalräkenskaperna och de kan anses som en av satelliträkenskaperna till nationalräkenskaperna, vilket betyder att räkenskapshelheten beskrivs på en mer detaljerad nivå än i det allmänna systemet, eller på ett sätt som avviker från detta. Finland har levererat EAA-uppgifter till Eurostat sedan början av Finlands EU-medlemskap. Framställningen av den ekonomiska kalkylen för jordbrukssektorn bygger på Europaparlamentets och rådets förordning (134/2004/EG). En enhetlig metodbeskrivning och handbok över framställningen av EU:s kalkyl (Manual on the Economic Accounts for Agriculture and Forestry) finns att tillgå. I Finland används som källuppgifter för EAA-kalkylen i huvudsak uppgifter från statistik i systemet över Finlands officiella statistik (FOS).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: jordbruk, jordbruksprodukter, jordbruksproduktion, bruttoförädlingsvärde för jordbruket, insatsförbrukning för jordbruket, företagarinkomst av jordbruket.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn (EAA) [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/eaa/index_sv.html