Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.12.2018

Energiasektorin hiilidioksidipäästöt kasvoivat 4 prosenttia tammi–syyskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 997 miljoonaa terajoulea tammi-syyskuussa, mikä oli prosentin enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 64 terawattituntia, eli 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Turpeen käyttö lisääntyi selvästi, mikä oli pääsyy energia-sektorin hiilidioksidipäästöjen 4 prosentin kasvuun.

Energian kokonaiskulutus

Energian kokonaiskulutus
*ennakollinen

Turpeen kulutus kasvoi tammi-syyskuussa 30 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna turpeen kulutus on kuitenkin ollut laskusuunnassa ja tänä vuonna kulutus lisääntyi erityisesti alkuvuoden kylmän sään seurauksena. Hiilidioksidipäästöjä lisäsi myös maakaasun kulutuksen kääntyminen nousuun 7 vuoden laskun jälkeen. Puupolttoaineiden kulutus laski 5 prosenttia ja hiilen puolestaan 2 prosenttia.

Sähkön kulutuksen kasvuun vaikuttivat kylmän sään lisäksi teollisuuden parantuneet suhdanteet. Lauhdevoiman tuotanto, joka on ollut laskussa useampana peräkkäisenä vuonna, kasvoi tämän vuoden tammi-syyskuussa 51 prosenttia. Myös aurinko- ja tuulivoima jatkoivat voimakasta kasvuaan. Sähkön nettotuonti väheni 4 prosenttia, mikä johtui enimmäkseen sähkön Viron viennin kasvusta.

Tammi-syyskuussa Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 7,9 miljardin euron arvosta, joka oli 23 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Energiatuotteita tuotiin eniten Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli 63 prosenttia. Energiatuotteita vietiin 4 miljardin euron arvosta, joka oli 15 prosenttia enemmän vuotta aiempaan verrattuna. Energiatuotteita vietiin Suomesta eniten EU-maihin, joiden osuus viennin arvosta oli 80 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde I-III/2018* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 1) 227 461 0 23
Hiili 2) 82 205 -2 8
Maakaasu 3) 54 850 9 6
Ydinenergia 4) 174 693 2 18
Sähkön nettotuonti 5) 54 324 -4 5
Vesivoima 5) 36 684 -4 4
Tuulivoima 5) 14 746 28 2
Turve 49 181 30 5
Puupolttoaineet 258 255 -5 26
Muut 6) 44 747 13 5
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 997 147 1 100
Ulkomaanliikenne 34 378 23 .
Energiasektorin CO2-päästöt 31 4 .
* = Ennakkotieto
. = Tieto on epälooginen esitettäväksi
1) Öljy: sisältää liikennepolttoaineiden bio-osuuden.
2) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
3) Maakaasun kulutus ei sisällä raaka-ainekäyttöä.
4) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
5) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Muut: sisältää teollisuuden reaktiolämmön, kierrätyspolttoaineet, lämpöpumput, vedyn, biokaasun, muun bioenergian ja aurinkoenergian.

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (271,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 20.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 3. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2018/03/ehk_2018_03_2018-12-20_tie_001_fi.html