Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2018

Koldioxidutsläppen inom energisektorn ökade med 4 procent under januari–september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 997 miljoner terajoule under januari–september, vilket var en procent mer än under motsvarande period året innan. Elförbrukningen uppgick till 64 terawattimmar, dvs. den var 3 procent högre än året innan. Torvförbrukningen ökade klart, vilket var huvudorsaken till en ökning av energisektorns koldioxidutsläpp med 4 procent.

Totalförbrukningen av energi

Totalförbrukningen av energi
*preliminär

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikälla I-III/2018* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja 1) 227 461 0 23
Kol 2) 82 205 -2 8
Naturgas 3) 54 850 9 6
Kärnenergi 4) 174 693 2 18
Netto import av elenergi 5) 54 324 -4 5
Vattenkraft 5) 36 684 -4 4
Vindkraft 5) 14 746 28 2
Torv 49 181 30 5
Träbränslen 258 255 -5 26
Övriga 6) 44 747 13 5
TOTAL ENERGI FÖRBURGNING 997 147 1 100
Utrikestrafik 34 378 23 .
CO2- utsläpp från energisektorn 31 4 .
* = Preliminär uppgift
. = Uppgift kan inte förekomma
1) Olja: innehåller bioandelen i trafikbränslen.
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Förbrukning av naturgas omfattar inte råvaruanvändning.
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
5) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
6) Övriga: innehåller industriell reaktionsvärme, återvinningsbränslen, värmepumpar, väte, biogas, övrig bioenergi och solenergi.

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (251,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 3:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2018/03/ehk_2018_03_2018-12-20_tie_001_sv.html