Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2020

Totalförbrukningen av energi minskade och förbrukningen av förnybar energi ökade med en procent år 2019

Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,36 miljoner terajoule (TJ) år 2019, vilket motsvarade en minskning med en procent jämfört med året innan. Elförbrukningen uppgick till 86,1 terawattimmar (TWh), vilket var 2 procent mindre än året innan. Användningen av fossila bränslen och torv minskade totalt med 7 procent. Mest minskade användningen av kol och torv, med 20 resp. 8 procent. Koldioxidutsläppen vid bränsleförbrukningen minskade på motsvarande sätt med 7 procent. Användningen av förnybar energi ökade med en procent och var på en rekordnivå liksom under tidigare år.

Totalförbrukningen av energi 1990-2019

Totalförbrukningen av energi 1990-2019

Total energiförbrukningen 2018–2019, terajoule

  2018 2019 Förändring %
Träbränslen 374 706 380 092 1
Olja 308 422 305 243 -1
Kärnenergi 238 700 249 981 5
Kol 114 096 91 143 -20
Naturgas 75 646 73 300 -3
Torv 61 877 56 652 -8
Nettoimport av el 71 769 72 151 1
Vattenkraft 47 295 44 059 -7
Vindkraft 21 019 21 689 3
Övriga 66 790 67 744 1
Totalt 1 380 319 1 362 053 -1

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Minna Niininen 029 551 3549, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (282,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 21.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2019/ehk_2019_2020-12-21_tie_001_sv.html