Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.4.2021

Den förnybara energin gick förbi fossila bränslen och torv i totalförbrukningen av energi år 2020

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 1,28 miljoner terajoule (TJ) år 2020, vilket motsvarade en nedgång med 6 procent jämfört med året innan. Mängden energi som producerades genom förbränning minskade klart. Den förnybara produktionen av vatten-, vind- och solkraft ökade däremot. Koldioxidutsläppen vid energianvändningen av bränsle minskade med 10 procent. Totalförbrukningen av el sjönk till sin lägsta nivå på 20 år.

Totalförbrukningen och koldioxidutsläppen 1990–2020*

Totalförbrukningen och koldioxidutsläppen 1990–2020*

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Energikällä 1) 2020* Årsförändring-%* Andel av
totalförbrukningen av
energi, %*
Olja (fossil) 270 518 -6 21
Kol 2) 70 993 -22 6
Naturgas 70 474 -4 6
Kärnenergi 3) 243 907 -2 19
Netto import av elenergi 4) 53 817 -25 4
Vattenkraft 4) 56 188 28 4
Vindkraft 4) 28 110 30 2
Torv 42 489 -25 3
Träbränslen 356 281 -6 28
Övriga 84 554 -2 7
TOTAL ENERGI FÖRBRUKNING 1 277 329 -6 100
CO2- utsläpp från energianvändning av bränslen 34 -10 .
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Källa: Statistikcentralen, Energianskaffning och -förbrukning

Förfrågningar: Aleksi Sandberg 029 551 3326, energia@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (304,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.4.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 4:e kvartalet 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2020/04/ehk_2020_04_2021-04-16_tie_001_sv.html