Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Specialstuderande i yrkesutbildning efter plats för genomförande av undervisning 2004–2015

År I specialyrkes-
läroanstalt
I annan
läroanstalt som
erbjuder yrkesutbildning
Totalt 1) Andel av antalet
studerande i yrkes-
utbildning,
%
Antal
studerande i
yrkesutbildning
I grupp för special-
undervisning
I grupp för
allmän-
undervisning 2)
2004 2 493 1 557 8 401  12 451 5,4 230 823
2005 2 464 1 863 9 618 13 945 5,7 243 398
2006 2 461 1 693 10 762 14 916 5,8 256 872
2007 2 461 1 718 11 279 15 458 5,8 266 479
2008 2 397 1 605 12 460 16 462 6,0 275 498
2009 2 536 1 659 14 066 18 261 6,5 281 572
2010 2 497 1 872 14 944 19 313 6,9 279 863
2011 2 579 1 805 15 679 20 063 7,2 279 266
2012 2 678 1 720 16 778 21 176 7,7 276 471
2013 2 873 1 487 17 414 21 774 7,9 277 184
2014 2 776 1 258 19 612 23 646 8,4 280 826
2015 3 196 1 049 20 100 24 345 8,6 282 338
1) År 2015 studerade 22 261 av de specialstuderande i läroplansbaserad utbildning i läroanstaltsform, 1 694 i utbildning som förbereder för fristående examen och 390 i läroavtalsutbildning.
2) Inkluderar läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform som anordnats i grupper inom den allmänna undervisningen, utbildning som förbereder för fristående examen i annan än specialyrkesläroanstalt samt all läroavtalsutbildning.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Stöd för lärande [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2016, Tabellbilaga 9. Specialstuderande i yrkesutbildning efter plats för genomförande av undervisning 2004–2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2016/erop_2016_2017-06-13_tau_009_sv.html