This page is archived.

Data published after 5 April 2022 can be found on the renewed website.

Go to the new statistics page

Numbers of votes cast for the parties by constituency in 2003 and change from the previous elections (major parties)

Numbers of votes cast for the parties by constituency in 2003 and change from the previous elections (major parties)
Puolueiden äänimäärät vaalipiireittäin 2003 ja muutos edellisiin vaaleihin verrattuna, suuret puolueet
Partiernas röstetal och procentuella andelar av rösterna valkretsvis 2003 och förändringen jämfört med föregående val (stora partier)

Constituency and
municipality
Vaalipiiri ja kunta
Valkrets och kommun
Valid ballots by parties - Hyväksytyt äänestysliput puolueittain - Godkända röstsedlar efter parti Oth.
Muut
Övr.
Persons
entitled
to vote,
turnout
Äänioikeu-
tettuja
Äänestys-%
Röst-
berätt.
Andel
väljare
Total
Yhteensä
Totalt
KESK
CENT
SDP KOK
SAML
LEFT
VAS
VÄNST
GREENS
VIHR
GRÖNA
RKP
SFP
KD
KD
PS
SAF
SKP
FKP
Other
part.
Muut
puol.
Övr.
part.
WHOLE COUNTRY
KOKO MAA
HELA LANDET
 
2791757 689391 683223 517904 277152 223564 128824 148987 43816 21079 44245 13572 4220951
% 100,0 24,7 24,5 18,6 9,9 8,0 4,6 5,3 1,6 0,8 1,6 0,5 69,7
-99 - 2,3 1,6 -2,5 -1,0 0,7 -0,5 1,2 0,6 0,0 -2,1 -0,3 1,4
HELSINKI
HELSINGFORS
 
325428 26435 79031 78019 23081 59775 22926 11206 17342 2052 5118 443 477094
% 100,0 8,1 24,3 24,0 7,1 18,4 7,0 3,4 5,3 0,6 1,6 0,1 73,9
-99 - 2,0 1,4 -4,8 -0,2 1,2 -2,0 0,6 5,2 0,0 -3,5 0,1 3,6
UUSIMAA
NYLAND
 
448533 60641 114791 104734 40810 47033 46313 15936 5263 2128 10176 708 658732
% 100,0 13,5 25,6 23,4 9,1 10,5 10,3 3,6 1,2 0,5 2,3 0,2 70,9
-99 - 3,2 2,9 -2,1 -0,4 0,0 -1,2 1,0 0,9 0,0 -4,4 0,0 2,6
VARSINAIS-SUOMI
EGENTLIGA FINLAND
 
248369 43552 61367 64823 26515 21250 13081 9597 845 1615 5586 138 365760
% 100,0 17,5 24,7 26,1 10,7 8,6 5,3 3,9 0,3 0,7 2,2 0,1 70,7
-99 - 0,7 1,3 -1,0 -1,2 0,8 0,2 1,6 0,1 0,0 -0,1 -2,3 1,8
SATAKUNTA  
129087 36238 38369 21662 19330 4492 - 5908 1926 280 882 - 192731
% 100,0 28,1 29,7 16,8 15,0 3,5 - 4,6 1,5 0,2 0,7 - 69,6
-99 - 4,5 1,4 -4,8 -0,8 0,4 0,0 -0,1 0,8 -0,2 -0,5 -0,7 0,2
HÄME
TAVASTLAND
 
188854 34759 60289 41137 16760 11416 - 18425 918 1545 3080 525 293343
% 100,0 18,4 31,9 21,8 8,9 6,0 - 9,8 0,5 0,8 1,6 0,3 67,0
-99 - 1,0 4,0 -4,5 0,1 -0,4 0,0 1,3 0,0 0,2 -1,4 -0,4 1,0
PIRKANMAA
BIRKALAND
 
247229 40957 63382 56443 30979 24050 - 14991 1220 5430 9777 - 368420
% 100,0 16,6 25,6 22,8 12,5 9,7 - 6,1 0,5 2,2 4,0 - 69,8
-99 - 1,1 2,0 -1,4 -3,1 2,9 - 1,5 -0,1 0,9 -3,5 -0,3 1,0
KYMI
KYMMENE
 
171333 44127 59567 34912 11954 7767 - 9438 713 1135 1720 - 265201
% 100,0 25,8 34,8 20,4 7,0 4,5 - 5,5 0,4 0,7 1,0 - 67,5
-99 - 3,1 1,6 -4,4 0,7 -0,9 - 0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,9
SOUTH SAVO
ETELÄ-SAVO
SÖDRA SAVOLAX
 
84520 34205 27030 11283 2282 3410 - 4810 472 417 611 - 133579
% 100,0 40,5 32,0 13,3 2,7 4,0 - 5,7 0,6 0,5 0,7 - 65,4
-99 - 4,8 1,3 -4,1 0,0 -0,9 - -0,4 -0,1 0,3 -0,7 -0,3 0,7
NORTH SAVO
POHJOIS-SAVO
NORRA SAVOLAX
 
129081 49301 26906 15425 15429 7399 - 12093 851 1106 571 - 203477
% 100,0 38,2 20,8 11,9 12,0 5,7 - 9,4 0,7 0,9 0,4 - 65,6
-99 - 2,5 1,2 -4,1 -2,1 1,1 - 4,8 -2,1 0,0 -1,3 0,0 1,4
NORTH KARELIA
POHJOIS-KARJALA
NORRA KARELEN
 
87824 33026 30639 8498 4326 5767 - 3798 635 837 298 - 136117
% 100,0 37,6 34,9 9,7 4,9 6,6 - 4,3 0,7 1,0 0,3 - 66,6
-99 - 7,3 -1,9 -1,6 -0,1 2,3 - -2,0 -0,9 0,2 -3,4 - 0,0
VAASA
VASA
 
246639 83586 39039 28483 10816 5949 45930 19331 11239 655 1611 - 364247
% 100,0 33,9 15,8 11,5 4,4 2,4 18,6 7,8 4,6 0,3 0,7 - 73,5
-99 - 2,2 1,1 -2,2 -0,5 0,4 -2,0 2,4 -0,1 0,0 -1,0 -0,2 0,2
CENTRAL FINLAND
KESKI-SUOMI
MELLERSTA FINLAND
 
139024 48532 35480 19730 13199 9027 - 10278 510 1678 590 - 214345
% 100,0 34,9 25,5 14,2 9,5 6,5 - 7,4 0,4 1,2 0,4 - 67,7
-99 - 4,3 0,6 -0,7 -2,9 1,2 -0,2 -0,6 0,1 0,4 -2,2 0,0 0,2
OULU
ULEÅBORG
 
232255 108336 32601 22349 35604 14077 353 12332 1718 1862 2916 107 360625
% 100,0 46,6 14,0 9,6 15,3 6,1 0,2 5,3 0,7 0,8 1,3 0,0 67,9
-99 - 3,2 1,0 -1,5 -1,5 0,2 0,2 3,5 -0,6 -1,3 -3,2 0,0 0,5
LAPLAND
LAPPI - LAPPLAND
 
101930 45696 14732 10406 26067 2152 221 844 164 339 1309 - 162372
% 100,0 44,8 14,5 10,2 25,6 2,1 0,2 0,8 0,2 0,3 1,3 - 69,7
-99 - 2,0 1,1 0,2 -1,5 0,3 -0,1 -0,4 -0,4 -0,1 0,1 -1,3 0,1
ÅLAND
AHVENANMAAN MAAK.
LANDSK.ÅLAND
 
11651 - - - - - - - - - - 11651 24908
% 100,0 - - - - - - - - - - 100,0 60,3
-99 - - - - - - - - - - - - 5,6

Last updated 31.5.2004

Referencing instructions:

Official Statistics of Finland (OSF): Parliamentary elections [e-publication].
ISSN=1799-6279. 2003, Numbers of votes cast for the parties by constituency in 2003 and change from the previous elections (major parties) . Helsinki: Statistics Finland [referred: 25.2.2024].
Access method: http://www.stat.fi/til/evaa/2003/evaa_2003_2004-05-31_tau_030_en.html