Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.2.2007

Uppställning av kandidater vid riksdagsvalet 2007

Vid riksdagsvalet kan varje parti, valförbund eller gemensam lista ställa upp högst 14 kandidater till riksdagsledamöter i varje valdistrikt. Om man på basis av statsrådets beslut ändå väljer fler än 14 ledamöter från valdistriktet kan antalet kandidater vara högst lika stort som antalet ledamöter som väljs från valdistriktet. Då det vid detta val utgående från statsrådets beslut väljs t.ex. 34 ledamöter från Nylands valdistrikt hade varje parti rätt att i detta valdistrikt ställa upp högst samma antal, dvs. 34, kandidater.

Vid valet uppställdes totalt 2 004 kandidater, vilket är ungefär lika mycket som vid det förra riksdagsvalet. Vid valet deltar nu också ett lika stort antal partier, dvs. 18. Alla dessa partier, med undantag av ett (FAP) deltog också vid riksdagsvalet fyra år tidigare. Visserligen har tre partier andra namn än år 2003. (Se Partier och namnförkortningar i riksdagsvalet 2007).

Ungefär två tredjedelar av kandidaterna har uppställts av de nuvarande riksdagspartierna (SDP, CENT, SAML, VÄNST, GRÖNA, KD, SFP och SAF). I den här gruppen fanns det totalt 1 529 kandidater. Antalet kandidater i övriga partier som inte ingår i den nuvarande riksdagen växlade stort. Mest kandidater ställde FKP (171) upp och minst YVP (2). I hela landet stannade antalet kandidater utanför partierna vid bara 21. Fyra år tidigare var antalet kandidater i de ovan nämnda grupperna och partierna nästan identiska.

Majoriteten av kandidaterna vid riksdagsval har alltid varit män. Av kandidaterna var nu 1 205 män och 799 kvinnor. Kvinnornas andel av kandidaterna (39,9 procent) var vid detta val samma som vid riksdagsvalet 2003 (antalet kvinnor 0,1 procentenheter större än vid förra riksdagsvalet). Då man jämför de nuvarande riksdagspartiernas kandidatuppställning med förra riksdagsvalet steg de kvinnliga kandidaternas andel något eller var nästan oförändrad med undantag av Samlingspartiet, där kvinnornas andel minskade med 5 procentenheter. För fjärde gången i rad var över hälften (52,5 procent) av de grönas kandidater kvinnor. Också för SDP steg de kvinnliga kandidaternas andel till nästan hälften, dvs. 49,1 procent av kandidaterna. I andra partier än riksdagspartier blev de kvinnliga kandidaternas andel mindre, totalt var 72 procent av kandidaterna män och 28 procent kvinnor.

Av kandidaterna var 69 procent 40 år eller äldre. Totalt har 120 kandidater under 25 år uppställts, av dessa är sex kandidater 18 år och 14 kandidater 19 år. Medelåldern för alla kandidater är 46,4 år, för de manliga kandidaterna 48,1 år och för de kvinnliga 43,8 år. (Åldern är kandidaternas ålder på valdagen).

Andelen kvinnor och män av kandidaterna i riksdagsvalen 1948 - 2007 (%)

Riksomfattande kandidatregistret har publicerats på justitieministeriets webbsidor.

Källa: Valstatistik, Riksdagsvalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jari Tarkoma (09) 1734 3625, vaalit.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 20.2.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2007/evaa_2007_2007-02-20_tie_001_sv.html