Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.3.2011

Uppställning av kandidater vid riksdagsvalet 2011

Vid valet uppställdes totalt 2 315 kandidater, vilket är 311 kandidater fler än i förra riksdagsvalet. Alla 17 registrerade partier deltar i riksdagsvalet. Antalet partier som deltar i valet minskade med ett jämfört med förra riksdagsvalet. Tre nya partier deltar i valet, de övriga var med också fyra år tidigare. De partier som deltar i valet samt deras förkortningar finns i kvalitetsbeskrivningen för offentliggörandet.

Figur 1. Andelen kvinnor och män bland kandidaterna i riksdagsvalen 1970 - 2011 (%)

Figur 1. Andelen kvinnor och män bland kandidaterna i riksdagsvalen 1970 - 2011 (%)

Nästan 73 procent av kandidaterna har uppställts av de nuvarande riksdagspartierna (CENT, SAML, SDP, VÄNST, GRÖNA, KD, SFP och SAF). I den här gruppen fanns det totalt 1 679 kandidater. Antalet kandidater i övriga partier som inte ingår i den nuvarande riksdagen varierade stort. Flest kandidater ställde Finlands Kommunistiska Parti (143) upp och minst partiet För de fattigas väl (12). I hela landet var antalet kandidater utanför partierna bara 22.

Majoriteten av kandidaterna i riksdagsval har alltid varit män. I riksdagsvalet 2011 är 1 412 av kandidaterna män och 903 kvinnor. Kvinnornas andel av kandidaterna är i detta val 39 procent, vilket är något under en procentenhet mindre än i riksdagsvalet 2007. Jämfört med förra riksdagsvalet minskade de kvinnliga kandidaternas andel av partiernas kandidater i fyra riksdagspartier. Mest minskade de kvinnliga kandidaternas andel i Finlands Socialdemokratiska Parti. Av SDPs kandidater i detta val är 43,3 procent kvinnor, vilket är nästan sex procentenheter mindre än fyra år tidigare. De kvinnliga kandidaternas andel steg mest hos Sannfinländarna, med över åtta procentenheter. Av riksdagspartierna är de kvinnliga kandidaternas andel dock fortfarande minst hos Sannfinländarna, 33,2 procent. Gröna förbundet är det enda riksdagspartiet, där över hälften av kandidaterna i valet är kvinnor. I andra partier än riksdagspartier varierar kvinnornas andel av kandidaterna mer än i riksdagspartierna. Tre av fyra kandidater i partiet För de fattigas väl är kvinnor, medan bara under en sjättedel av Förändring 2011 och Piratpartiets kandidater är kvinnor.

Av kandidaterna är 1 514 stycken 40 år eller äldre. Tolv kandidater är över 75 år. Totalt är 158 kandidater under 25 år. Av dessa är sju 18 år gamla. Medelåldern för alla kandidater är 45,4 år, för de manliga kandidaterna 46,2 år och för de kvinnliga 44,3 år. (Åldern är kandidaternas ålder på valdagen).

Ett riksomfattande kandidatregister har publicerats på justitieministeriets webbplats.

Tabell 1. Antalet kandidater efter kön partivis i riksdagsvalet 2011

Kandidater Tot.    CENT SAML SDP VÄNST GRÖNA KD SFP SAF FKP SSP IP KA KAP FAP Piratp. För-
ändr.
2011 
Fri-
hetsp. 
Övr.
Totalt 2 315 233 232 238 236 228 191 83 238 143 44 69 12 46 47 127 66 60   22
Män 1 412 137 128 135   133 110 109   46   159 86 26 46 3 35 34 107 56 44   18
Kvinnor 903 96   104 103 103 118   82   37   79   57   18   23   9 11   13 20 10 16    4

Källa: Riksdagsvalet 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Moisio (09) 1734 3239, Jaana Asikainen (09) 1734 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (392,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. uppställning av kandidater 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2011/01/evaa_2011_01_2011-03-22_tie_001_sv.html