Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Invalda kandidater som fått mest röster efter valkrets i riksdagsvalen 1995-2019

  Röster Andel av röster, %
2019 Helsingfors Halla-aho Jussi (SAF) 30 596 7,9
Nyland Lepomäki Elina (SAML) 19 292 3,5
Egentliga Finland Andersson Li (VÄNST) 24 542 8,8
Satakunta Huhtasaari Laura (SAF) 12 991 10,4
Landskapet Åland Löfström Mats (Övriga) 11 051 83,7
Tavastland Skinnari Ville (SDP) 8 319 4,0
Birkaland Marin Sanna (SDP) 19 088 6,4
Sydöstra Finland Häkkänen Antti (SAML) 20 234 8,2
Savolax-Karelen Essayah Sari (KD) 12 397 5,6
Vasa Henriksson Anna-Maja (SFP) 14 545 5,8
Mellersta Finland Mäkinen Riitta (SDP) 8 916 5,7
Uleåborg Sipilä Juha (CENT) 16 688 6,4
Lappland Kulmuni Katri (CENT) 8 423 8,4
2015 Helsingfors Pelkonen Jaana (SAML) 15 964 4,4
Nyland Soini Timo (SAF) 29 527 5,7
Egentliga Finland Andersson Li (VÄNST) 15 071 5,7
Satakunta Salonen Kristiina (SDP) 9 560 7,8
Landskapet Åland Löfström Mats (Övriga) 5 217 41,8
Tavastland Filatov Tarja (SDP) 8 318 4,1
Birkaland Marin Sanna (SDP) 10 911 3,9
Sydöstra Finland Lindström Jari (SAF) 9 966 4,0
Savolax-Karelen Essayah Sari (KD) 11 186 5,1
Vasa Urpilainen Jutta (SDP) 11 627 4,7
Mellersta Finland Ihalainen Lauri (SDP) 10 354 6,8
Uleåborg Sipilä Juha (CENT) 30 758 12,3
Lappland Kulmuni Katri (CENT) 9 702 9,6
2011 Helsingfors Arhinmäki Paavo (VÄNST) 17 226 4,9
Nyland Soini Timo (SAF) 43 437 8,5
Egentliga Finland Paasio Heli (SDP) 13 958 5,3
Satakunta Kiuru Krista (SDP) 7 786 6,1
Landskapet Åland Nauclér Elisabeth (Övriga) 6 925 64,4
Tavastland Koskinen Johannes (SDP) 7 603 3,7
Birkaland Tainio Hanna (SDP) 10 400 3,8
Kymmene Kiljunen Anneli (SDP) 8 294 4,9
Södra Savolax Toivakka Lenita (SAML) 5 783 6,9
Norra Savolax Oinonen Pentti (SAF) 8 920 6,8
Norra Karelen Myller Riitta (SDP) 7 700 8,8
Vasa Risikko Paula (SAML) 11 907 4,8
Mellersta Finland Kalmari Anne (CENT) 9 288 6,2
Uleåborg Tölli Tapani (CENT) 9 777 4,0
Lappland Mustajärvi Markus (VÄNST) 7 621 7,6
2007 Helsingfors Zyskowicz Ben (SAML) 17 607 5,6
Nyland Niinistö Sauli (SAML) 60 563 13,0
Egentliga Finland Wallin Stefan (SFP) 12 097 5,0
Satakunta Kataja Sampsa (SAML) 8 463 6,9
Landskapet Åland Nauclér Elisabeth (Övriga) 4 388 39,0
Tavastland Koskinen Johannes (SDP) 9 056 4,8
Birkaland Tiura Marja (SAML) 17 578 6,9
Kymmene Kiljunen Anneli (SDP) 10 770 6,4
Södra Savolax Viitamies Pauliina (SDP) 6 690 8,1
Norra Savolax Katainen Jyrki (SAML) 10 806 8,5
Norra Karelen Lahtela Esa (SDP) 10 813 12,7
Vasa Mieto Juha (CENT) 13 768 5,7
Mellersta Finland Pekkarinen Mauri (CENT) 9 102 6,4
Uleåborg Lehtomäki Paula (CENT) 16 390 7,2
Lappland Väyrynen Paavo (CENT) 10 944 11,4
2003 Helsingfors Lipponen Paavo (SDP) 26 415 8,0
Nyland Karpela Tanja (CENT) 19 169 4,2
Egentliga Finland Itälä Ville (SAML) 21 422 8,6
Satakunta Juhantalo Kauko (CENT) 8 484 6,5
Landskapet Åland Jansson Roger (Övriga) 3 125 26,2
Tavastland Koskinen Johannes (SDP) 12 135 6,4
Birkaland Karhu Saara (SDP) 14 281 5,7
Kymmene Kiljunen Anneli (SDP) 9 396 5,4
Södra Savolax Leppä Jari (CENT) 6 819 8,0
Norra Savolax Kääriäinen Seppo (CENT) 9 121 7,0
Norra Karelen Lahtela Esa (SDP) 11 283 12,8
Vasa Lintilä Mika (CENT) 10 127 4,1
Mellersta Finland Pekkarinen Mauri (CENT) 12 164 8,7
Uleåborg Lehtomäki Paula (CENT) 11 063 4,7
Lappland Takkula Hannu (CENT) 10 938 10,6
1999 Helsingfors Niinistö Sauli (SAML) 30 450 10,0
Nyland Siimes Suvi-Anne (VÄNST) 15 955 3,8
Egentliga Finland Itälä Ville (SAML) 14 130 5,9
Satakunta Heinonen Olli-Pekka (SAML) 11 697 8,2
Landskapet Åland Jansson Gunnar (Övriga) 5 150 48,5
Tavastland Räsänen Päivi (FKF ) 11 407 6,9
Birkaland Stenius-Kaukonen Marjatta (VÄNST) 13 429 6,0
Kymmene Uosukainen Riitta (SAML) 14 160 8,2
Södra Savolax Leppä Jari (CENT) 6 310 6,2
Norra Savolax Ryynänen Mirja (CENT) 8 610 6,8
Norra Karelen Lahtela Esa (SDP) 10 125 11,4
Vasa Kallis Bjarne (FKF ) 13 385 5,4
Mellersta Finland Pekkarinen Mauri (CENT) 9 633 7,1
Uleåborg Saapunki Pauli (CENT) 8 069 3,6
Lappland Tennilä Esko-Juhani (VÄNST) 13 713 13,1
1995 Landskapet Åland Jansson Gunnar (Övriga) 5 199 52,7
Helsingfors stads Salolainen Pertti (SAML) 16 002 5,5
Nylands läns Kalliomäki Antti (SDP) 17 187 4,1
Åbo läns södra Niinistö Sauli (SAML) 18 946 7,6
Åbo läns norra Heinonen Olli-Pekka (SAML) 10 327 6,7
Tavastehus läns södra Viinanen Iiro (SAML) 15 647 8,8
Tavastehus läns norra Lindroos Reijo (SDP) 9 985 4,4
Kymmene läns Uosukainen Riitta (SAML) 15 342 8,3
S:t Michels läns Lehtosaari Markku Antero (CENT) 7 901 7,2
Kuopio läns Kääriäinen Seppo (CENT) 8 547 9,1
Norra Karelens läns Puhakka Matti (SDP) 8 265 6,2
Vasa läns Aho Esko (CENT) 16 446 8,4
Mellersta Finlands läns Pekkarinen Mauri (CENT) 10 265 4,0
Uleaborgs läns Alaranta Juhani (CENT) 10 289 4,5
Lapplands läns Tennilä Esko-Juhani (VÄNST) 11 004 10,1

Källa: Riksdagsvalet 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. 2019, Tabellbilaga 2. Invalda kandidater som fått mest röster efter valkrets i riksdagsvalen 1995-2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2019/evaa_2019_2019-04-24_tau_002_sv.html