Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Avgjorda ärenden i förvaltningsdomstolar efter ärendegrupp 2008–2011

Ärendegrupp 2011 2010 2009 2008
TOTALT  21 850  22 855  21 495  22 371
1 STATSRÄTT OCH ALLMÄN FÖRVALTNING 1 887 2 020 1 762 1 638
11 Statsrätt 78 162 180 146
12 Allmän förvaltning 632 676 667 699
13 Undervisnings- och bildningsväsendet 483 448 418 428
14 Statstjänstemän 29 27 43 26
15 Arbetskraftsärenden 104 58 85 73
16 Säkerhet, allmän ordning och vissa tillstånd 561 649 369 266
2 SJÄLVSTYRELSE 965 1 226 991 997
22 Kommunala ärenden 919 1 155 928 914
23 Kyrkliga ärenden 46 71 63 83
24 Sameärenden .. .. .. ..
3 UTLÄNNINGSÄRENDEN 2 887 2 671 1 886 1 656
31 Utlänningsärenden 2 887 2 671 1 886 1 656
     - varav uppehållstillstånd för att återförena familjen 544 468 385 523
     - varav övriga uppehållstillstånd 673 613 439 413
     - varav asylärenden 827 416 176 282
     - varav asylärenden / påskyndat förfarande 532 945 663 219
4 BYGGANDE 1 350 1 530 1 629 1 884
41 Markanvändnings- och byggmål 1 287 1 438 1 540 1 797
42 Vägärenden 38 73 66 53
43 Fastighetsärenden 25 19 23 34
5 MILJÖÄRENDEN 1 063 1 200 1 306 1 234
51 Miljöskyddsärenden 650 678 758 717
52 Vattenhushållning 210 234 205 253
53 Ärenden som gäller gemensam handläggning enligt miljöskyddslagen och vattenlagen 20 43 78 40
54 Naturvård 164 232 243 207
55 Friluftsärenden och camping 7 2 1 6
56 Bostadsproduktion och bostadsärenden 12 11 21 11
6 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD 5 922 6 636 7 134 7 059
61 Sociala ärenden 3 132 3 815 4 307 4 098
     - varav beviljande av utkomststöd 821 951 992 1 004
     - varav handikappservice 447 487 454 430
     - varav omhändertagande och placering i vård utom
       hemmet
735 743 691 328
     - varav brådskande placering och förlängning av
       sådan placering
280 516 1 041 679
62 Hälso- och sjukvård 2 761 2 787 2 772 2 931
     - varav intagning för vård i mentalvårdsärende 2 641 2 664 2 699 2 824
7 EKONOMISK VERKSAMHET INKLUSIVE TRAFIK OCH KOMMUNIKATION 3 624 3 219 3 090 3 017
71 Juridiska personer och industriella rättigheter 20 21 26 20
72 Näringsidkande 90 111 136 107
73 Jord- och skogsbruksärenden 47 47 42 49
74 Stödåtgärder inom ramen för EU:s strukturfonder 9 17 22 21
75 Trafik och kommunikation 3 458 3 023 2 864 2 820
     - varav körkort, körrätt och yrkeskörtillstånd 567 561 540 635
     - varav televisionsavgift 797 827 948 745
     - varav parkeringsbot 928 730 738 800
     - varav avgift för flyttning av fordon 833 552 255 288
8 SKATTER 4 124 4 294 3 658 4 840
81 Skatteärenden 1 712 1 822 1 994 2 421
      - varav beskattning av personlig inkomst 1 117 1 216 1 354 1 639
82 Mervärdesskatt 335 435 694 509
83 Skatter och avgifter som gäller fordon 1 652 1 545 443 1 244
     - varav bilskattebesvär 1 474 1 497 398 1 171
84 Acciser och tullärenden 117 176 111 131
85 Övriga skatter och beskattningsförfarandet 308 316 416 535
9 ÖVRIGA ÄRENDEN 28 59 39 46
99 Övriga ärenden 28 59 39 46

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 09 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förvaltningsdomstolars avgöranden [e-publikation].
ISSN=1798-1301. 2011, Tabellbilaga 1. Avgjorda ärenden i förvaltningsdomstolar efter ärendegrupp 2008–2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/haloikr/2011/haloikr_2011_2012-09-28_tau_001_sv.html