Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.11.2010

Mobil bredbandsförbindelse i 68 procent av företagen

Våren 2010 hade 68 procent av företagen en mobil bredbandsförbindelse. Av företagen hade 58 procent mobil bredbandsförbindelse för bärbara datorer och 56 procent för mobiltelefoner. Uppgifterna har samlats in med en enkätundersökning våren 2010 och de gäller företag som sysselsätter minst tio personer.

Mobil bredbandsförbindelse, andel av företag med minst tio anställda

Mobil bredbandsförbindelse, andel av företag med minst tio anställda

Det är klart vanligare med mobil bredbandsförbindelse i stora företag än i små. Bland de största företagen hade 93 procent en sådan, men bland mindre företag med 10–19 anställda var andelen 58 procent. När man ser till näringsgrenar var mobila bredbandsförbindelser mest vanliga inom informations- och kommunikationsverksamhet (95 %) och minst vanliga inom hotell- och restaurangverksamhet (49 %), byggverksamhet (51 %) och detaljhandel (52 %).

Fasta bredbandsförbindelser finns redan i 93 procent av företagen och även i den minsta storleksklassen redan i 90 procent. Då man beaktar både fasta och mobila bredbandsförbindelser har 96 procent av företagen bredband.

Det har blivit allt vanligare att företag har sina egna webbplatser, och 87 procent av företagen har redan en sådan. Även i den minsta storleksklassen har redan 81 procent en sådan.

Internetförsäljning bedrevs av 15 procent av företagen. Värdet i euro av internetförsäljningen sjönk från året innan, men som andel av företagens omsättning var det oförändrat, dvs. 6,1 procent. Största delen, 81 procent, av internetförsäljningen kom från handel mellan företag.

Företagen fäster mycket uppmärksamhet vid datasäkerhet, men på basis av enkäten finns det också utrymme för förbättring. Av företagen har bara 37 procent en officiell datasäkerhetspolicy, bara 13 procent obligatorisk utbildning i datasäkerhet och bara 53 procent en stark användaridentifiering.


Källa: Användnig av datateknik i företag 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/2010/icte_2010_2010-11-25_tie_001_sv.html