Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2006

 
 
 
 
Kemiskt avfall Metal avfall Glas-avfall Pappers- och papp-avfall Plast och gummi-avfall Trä-avfall Uttjänta fordon Elektriskt och elektroniskt skrot Animaliskt och vegetabiliskt avfall Blandat avfall inkl. hushålls-avfall Slam Mineral-avfall Övrigt avfall Totalt
varav problem-avfall
1000 ton per år
1+2 Jord och skogsbruk samt fiske 1) 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 1 890,0 0,0 0,0 147,0 0,1 0,0 1,1 0,0 2 038,4 0,0
3 Utvinning av mineral 0,3 1,1 0,0 0,1 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 21 497,3 0,0 21 500,9 878,4
  Industri (4-13) 1 617,5 276,4 34,7 221,0 45,6 10 455,6 0,0 3,1 625,4 312,5 520,4 3 823,4 40,5 17 976,0 824,4
4 Livsmedels- och dryckes-
varuframställning
2,6 4,4 3,0 8,6 6,4 4,2 0,0 0,2 622,1 20,4 14,4 158,8 5,6 850,5 6,3
5 Textil- och beklädnadsvaru-
tillverkning samt tillverkning av
läder och lädervaror
1,8 0,2 0,0 0,6 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 6,2 14,5 0,3
6 Sågvirkes- och trävarutillverkning 6,3 3,3 0,1 0,9 0,5 7 186,1 0,0 0,4 0,1 12,2 0,8 21,3 0,0 7 232,0 90,2
7 Massa-, pappers- och pappers-
varutillverkning; förlagsverk-
samhet och grafisk produktion
332,1 20,6 0,0 188,4 12,2 3 200,0 0,0 0,7 0,8 104,6 504,1 351,8 0,0 4 715,3 29,3
8 Tillverkning av koks,
oljeprodukter och kärnbränsle
24,1 3,6 0,0 0,3 0,0 0,9 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 7,9 0,4 38,4 28,3
9 Tillverkning av kemikalier,
kemiska produkter och konstfibrer;
Tillverkning av gummi- och plastvaror
946,6 5,4 0,2 5,1 23,9 8,7 0,0 0,1 1,4 39,5 0,2 1 488,2 28,3 2 547,7 286,2
10 Tillverkning av icke-metalliska
mineraliska produkter
1,4 3,7 31,1 1,4 0,7 17,7 0,0 0,1 0,0 83,5 0,5 347,6 0,0 487,9 0,8
11 Metallframställning och
metallvarutillverkning
280,4 137,8 0,0 7,3 0,6 4,0 0,0 0,8 0,2 30,8 0,1 1 394,0 0,0 1 855,9 359,8
12 Tillverkning av maskiner och utrustning;
Tillverkning av elektronik och elprodukter;
Tillverkning av transportmedel
20,8 95,6 0,3 7,9 1,0 13,0 0,0 0,6 0,7 13,7 0,2 53,8 0,0 207,6 22,6
13 Övrig tillverkning 1,4 1,9 0,0 0,4 0,1 20,9 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 26,2 0,6
14 Energiförsörjning 7,9 2,0 0,0 0,9 0,3 1,0 0,0 0,1 4,4 14,5 0,1 1 604,5 0,0 1 635,9 8,2
15 Byggverksamhet 0,1 251,8 37,8 0,0 0,0 737,4 0,0 0,0 0,0 251,9 0,1 21 866,6 0,0 23 145,7 409,1
16 Servicesektorn och hushåll 34,7 32,3 135,1 422,4 52,4 44,6 169,0 34,9 202,7 1 589,1 157,9 35,5 0,2 2 910,7 274,4
  Totalt 1 660,5 563,7 207,6 644,5 98,5 13 129,8 169,0 38,0 979,6 2 168,8 678,5 48 828,5 40,6 69 207,7 2 394,6
  varav problemavfall 418,8 1,1 0,0 0,0 0,0 113,1 169,0 17,7 0,0 11,8/ 62,9 1 594,6 5,6 2 394,6
1) Dynga, våtvikt, exkl. bioavfall som jordbruket tar tillvara. Hyggesrester, färskvikt, exkl. kvarlämnade hyggesrester


Senast uppdaterad 4.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2006, Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2006 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2006/jate_2006_2008-06-04_tau_002_sv.html