Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Avfallsbehandling år 2008, 1000 ton per år

  Behandling
Behandling
totalt
Material
återvinning
Energi
utvinning
Övrig förbränning Avstjälpnings-
plats
Kemiskt avfall 1 061 132 247 87 595
- varav problemavfall 317 64 19 85 149
Metallavfall 1 514 1 514 0 0 0
Glasavfall 53 52 0 0 1
Pappers- och pappavfall 778 724 37 0 17
Plast och gummiavfall 79 28 50 0 1
Träavfall 12 065 3 490 8 510 51 14
- varav problemavfall 7 0 7 0 0
Uttjänta fordon 46 46 0 0 0
- varav problemavfall 30 30 0 0 0
Elektriskt och elektroniskt skrot 54 45 2 0 7
- varav problemavfall 20 20 0 0 0
Animaliskt och vegetabiliskt avfall 782 591 131 4 56
Blandat avfall inkl. hushållsavfall 2 273 187 428 128 1 530
- varav problemavfall 73 0 13 2 58
Slam 871 180 437 12 242
- varav problemavfall 107 2 1 12 92
Mineralavfall 54 689 15 663 0 0 39 026
- varav problemavfall 1 693 202 0 0 1 491
Övrigt avfall 9 0 0 0 9
- varav problemavfall 1 0 0 0 1
Totalt 74 275 22 653 9 842 282 41 498
- varav problemavfall 2 248 318 40 99 1 791

Källa: Avfallstatistik 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo (09) 1734 3463, Simo Vahvelainen (09) 1734 3457

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2008, Avfallsbehandling år 2008, 1000 ton per år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2008/jate_2008_2010-05-26_tau_001_sv.html