Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2008, 1000 ton per år

  Avfallstyp
Kemiskt
avfall
Metal
avfall
Glas-
avfall
Pappers-
och papp-
avfall
Plast och
gummi-
avfall
Trä-
avfall
Anima-
liskt
och
vege-
tabiliskt
avfall
Blandat
avfall inkl.
hus-
hålls-
avfall
Slam Mineral-
avfall
Övrigt
avfall
Totalt varav
problem-
avfall
Jord och skogsbruk
samt fiske 1)
0 0 0 0 3 2 506 229 0 0 0 0 2 738 0
Utvinning av mineral 0 1 0 0 0 2 0 1 0 31 791 0 31 795 1 118
Industri 1 329 217 38 187 54 8 843 466 305 888 4 046 34 16 407 771
Livsmedels- och dryckes-
varuframställning
1 7 2 7 11 4 463 31 118 124 4 772 4
Textil- och beklädnadsvaru-
tillverkning samt tillverkning av
läder och lädervaror
4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 13 0
Sågvirkes- och
trävaru-tillverkning
108 3 0 1 0 5 840 0 4 2 8 0 5 966 72
Massa-, pappers- och
pappersvarutillverkning;
förlagsverksamhet och grafisk
produktion
253 27 0 162 27 2 960 0 155 623 228 1 4 436 19
Tillverkning av koks, oljeprodukter och
kärnbränsle
27 2 0 0 0 1 0 1 0 13 0 44 37
Tillverkning av kemikalier,kemiska
produkter och konstfibrer;
Tillverkning av
gummi- och plastvaror
706 7 0 4 14 6 2 29 137 1 880 21 2 806 78
Tillverkning av icke-metalliska
mineraliska produkter
7 2 36 1 0 8 0 41 4 460 0 559 16
Metallframställning och
metallvarutillverkning
214 102 0 6 1 5 0 35 4 1 302 1 1 670 535
Tillverkning av elektronik
och elprodukter; Tillverkning
av transportmedel
9 66 0 5 1 9 1 7 0 31 0 129 10
Övrig tillverkning 0 1 0 0 0 10 0 1 0 0 0 12 0
Energiförsörjning 4 5 0 2 1 1 4 21 3 1 005 0 1 046 13
Byggverksamhet 1 249 37 0 1 729 0 236 0 23 726 0 24 979 303
Servicesektorn och hushåll 12 47 82 349 35 96 307 1 749 253 0 197 3 127 166
Totalt 1 346 519 157 538 94 12 177 1 006 2 312 1 144 60 568 231 80 092 2 371
- varav problemavfall 343 0 0 0 0 71 0 0 90 1 693 174 2 371  
1) Slam, torrvikt, dynga, våtvikt, exkl. bioavfall som jordbruket tar tillvara. Hyggesrester, färskvikt, exkl. kvarlämnade hyggesrester.

Källa: Avfallstatistik 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo (09) 1734 3463, Simo Vahvelainen (09) 1734 3457

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2008, Mängden avfall efter sektor och avfallstyp år 2008, 1000 ton per år . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2008/jate_2008_2010-05-26_tau_002_sv.html