Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2009, ton

Korrigerad 13.6.2011. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  Avfallsvolym   Behandling
Material-
återvinning 
Energi-
utvinning  
Till avstjälp-
ningsplats 
Blandavfall totalt 1 462 770 57 730 276 870 1 128 170
Separat insamlat total, av vilket 1 099 690 862 110 185 880 51 700
    Pappers- och kartongavfall 426 930 399 220 27 690 20
    Bioavfall 285 210 267 750 180 17 280
    Glasavfall 66 440 66 180 0 260
    Metalavfall 10 010 10 000 10 0
    Träavfall 15 250 7 960 5 010 2 280
    Plastavfall 9 990 8 200 1 790 0
    El- och elektronikskrot 45 700 41 670 30 4 000
    Annat 240 160 61 130 151 170 27 860
Allt totalt 2 562 420 919 830 462 750 1 179 840

Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, Juha Espo (09) 1734 3463, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 23.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2009, Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2009, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2009/jate_2009_2010-11-23_tau_001_sv.html