Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2009, 1000 ton per år

  Behandling
Behandling
totalt
Material
återvinning
Energi
utvinning
Övrig förbränning Avstjälpnings-
plats
Kemiskt avfall 797 130 107 177 383
- varav farligt avfall 206 82 15 86 23
Metallavfall 1 195 1 192 0 0 3
Glasavfall 38 37 0 0 1
Pappers- och pappavfall 724 544 151 18 11
Plast och gummiavfall 74 39 15 19 1
Träavfall 8 886 2 310 6 540 22 14
- varav farligt avfall 3 0 3 0 0
Uttjänta fordon 100 81 0 0 19
- varav farligt avfall 50 50 0 0 0
Elektriskt och elektroniskt skrot 47 42 0 1 4
- varav farligt avfall 1 0 0 1 0
Animaliskt och vegetabiliskt avfall 842 599 46 148 49
Blandat avfall inkl. hushållsavfall 2 188 162 493 125 1 408
- varav farligt avfall 56 0 0 11 45
Slam 643 202 239 51 151
- varav farligt avfall 69 18 2 11 38
Mineralavfall 68 963 19 264 113 20 49 566
- varav farligt avfall 718 60 30 19 609
Övrigt avfall 7 0 0 0 7
- varav farligt avfall 0 0 0 0 0
Totalt 84 504 24 602 7 704 581 51 617
- varav farligt avfall 1 103 210 50 128 715

Källa: Avfallstatistik 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo (09) 1734 3463, Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 20.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2009, Tabellbilaga 1. Avfallsbehandling år 2009, 1000 ton per år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2009/jate_2009_2011-05-20_tau_001_sv.html