Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2006

Den offentliga sektorns utgifter ökade något mer än inkomsterna
under oktober-december 2005

Enligt Statistikcentralen ökade den offentliga sektorns inkomster med 0,9 procent under det fjärde kvartalet år 2005 jämfört med motsvarande icke-säsongrensad uppgift året innan. Den offentliga sektorns utgifter ökade med 1,7 procent under det fjärde kvartalet 2005 jämfört med motsvarande icke-säsongrensade uppgift föregående år. Den offentliga sektorn består av statsförvaltningen, den lokala förvaltningen och socialskyddsfonder.

Av den offentliga sektorns inkomster ökade produktions- och importskatter, inkomst- och förmögenhetsskatter samt erhållna socialskyddsavgifter mest jämfört med den icke-säsongrensade uppgiften för motsvarande kvartal året innan. Av den offentliga sektorns inkomster minskade erhållna kapitalinkomster mest jämfört med den icke-säsongrensade uppgiften motsvarande kvartal året innan.

Av den offentliga sektorns utgifter ökade insatsförbrukning, löntagarersättningar, sociala förmåner samt betalade subventioner mest jämfört med den icke-säsongrensade uppgiften motsvarande kvartal året innan. Av den offentliga sektorns utgifter minskade de betalade övriga transfereringar, betalade kapitalöverföringar samt kapitalutgifter mest.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och preciseras då årsuppgifterna för nationalräkenskaper justeras. I figurerna har trenden beräknats med Tramo/Seats-metoden. Trenden kan preciseras under de kommande perioderna, då de preliminära observationerna justeras. Då tidsserierna för årsräkenskaper preciseras kommer också tidsserierna för denna statistik att preciseras. Uppgifterna grundar sig på de uppgifter om utvecklingen av ekonomin som var tillgängliga före 27.03.2006. Uppgifterna justeras följande gång i slutet av juni 2006.

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 1998-2005

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 31.3.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2005/04/jtume_2005_04_2006-03-31_tie_001_sv.html