Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.6.2006

Den offentliga sektorns inkomster ökade något mer än utgifterna i januari-mars 2006

Enligt Statistikcentralen ökade den offentliga sektorns inkomster under det första kvartalet år 2006 med 3,8 procent när man jämför icke säsongrensade uppgifter med motsvarande uppgifter från föregående år. Den offentliga sektorns utgifter ökade under det första kvartalet år 2006 med 3,5 procent när man jämför icke säsongrensade uppgifter med föregående års motsvarande uppgifter. Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltning och socialskyddsfonder.

Den offentliga sektorns inkomster ökade mest ifråga om produktions- och importskatter, kapitalinkomster samt inkomst- och förmögenhetsskatter, när man jämför icke säsongrensade uppgifter med uppgifterna från motsvarande kvartal året innan. Den offentliga sektorns inkomster minskade mest ifråga om socialskyddsavgifter då man jämför icke säsongrensade uppgifter med motsvarande kvartal föregående år.

Den offentliga sektorns utgifter ökade mest vad gäller löntagarersättnigar, sociala förmåner samt betalade subventioner vid jämförelse av icke säsongrensad uppgift med motsvarande kvartal året innan. Av den offentliga sektorns utgifter minskade betalda kapitalöverföringar mest.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och preciseras när nationalräkenskapernas årsuppgifter preciseras. I figuren har trenden beräknats med Tramo/Seats-metoden. Trenden kan bli mer exakt under de kommande perioderna, när de preliminära observationerna preciseras. I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna justeras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 28.06.2006. Uppgifterna justeras nästa gång i slutet av september 2006.

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 1998-2006

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 30.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2006/01/jtume_2006_01_2006-06-30_tie_001_sv.html