Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.12.2006

Den offentliga sektorns totalinkomster ökade mer än totalutgifterna under det tredje kvartalet 2006

Enligt Statistikcentralen ökade den offentliga sektorns inkomster under det tredje kvartalet år 2006 med 4,4 procent vid jämförelse av icke säsongrensade uppgifter med motsvarande uppgifter året innan. Av inkomsterna fanns den största ökningen bland de erhållna socialskyddsavgifterna, produktions- och importskatterna samt inkomstskatterna. Den offentliga sektorns utgifter ökade under det tredje kvartalet år 2006 med 4,0 procent vid jämförelse av icke säsongrensade uppgifter med motsvarande uppgifter året innan. Av utgifterna ökade löntagarersättningar och sociala förmåner mest. Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltning och socialskyddsfonder.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och preciseras när nationalräkenskapernas årsuppgifter preciseras. I figuren har trenden beräknats med Tramo/Seats-metoden. Trenden kan bli mer exakt under de kommande perioderna, när de preliminära observationerna preciseras. I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna justeras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 20.12.2006. Uppgifterna justeras nästa gång i slutet av mars 2007.

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 1999-2006

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 22.12.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2006/03/jtume_2006_03_2006-12-22_tie_001_sv.html