Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.4.2007

Den offentliga sektorns EMU-skuld överskred nivån för år 2005 under det sista kvartalet år 2006

Den offentliga sektorns EMU-skuld ökade med närmare 5 miljarder euro under det sista kvartalet år 2006 och överskred därmed 2005 års nivå med 0,6 miljarder euro. Sett efter kvartal varierade den offentliga sektorns skuldbelopp mycket i fjol, vilket berodde på förändringar i statens skuld. Ökningen av skulden under det sista kvartalet berodde på statens aktiva emission av kortfristiga värdepapper (maturitet 1-12 månader): statens kortfristiga skuld ökade under det sista kvartalet med 3 miljarder euro och uppgick i slutet av året till 6 miljarder euro. Statens masskuldebrevslån ökade också något jämfört med det tredje kvartalet, även om deras andel av statsskulden har minskat med 2,4 miljarder euro från nivån år 2005.

Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, andel av EMU-skulden fortsatte att öka jämnt på samma sätt som under de senaste åren. Lokalförvaltningens skuld som närmast består av långfristiga lån ökade under det sista kvartalet år 2006 med 0,3 miljarder euro och stannade på nästan 9 miljarder euro.

Den offentliga sektorns EMU-skuld och statens skuld efter kvartal åren 2002-2006

Källa: Den offentliga sektorns EMU-skuld.

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 5.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 4:e kvartalet 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2006/04/jyev_2006_04_2007-04-05_tie_001_sv.html