Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.10.2009

Den offentliga sektorns EMU-skuld 63 miljarder under april–juni

Den offentliga sektorns nominella EMU-skuld minskade med 7,3 miljarder euro till 62,9 miljarder euro under det andra kvartalet år 2009. Jämfört med motsvarande period året innan har skulden ökat med 0,8 miljarder euro.

Statens andel av EMU-skulden var 53,8 miljarder euro och lokalförvaltningens andel 9,1 miljarder euro under det andra kvartalet. Största delen av den offentliga sektorns skuld består av statens masskuldebrevslån. I slutet av juni uppgick deras nominella värde till 44,9 miljarder euro.

Under det andra kvartalet berodde största delen av den offentliga sektorns minskade skuld på återbetalning av statsobligationer. Lokalförvaltningens, dvs. kommunernas och samkommunernas, EMU-skuld fortsatte däremot att öka i jämn takt. Lokalförvaltningens skuld består i huvudsak av långfristiga lån, som ökade med 0,3 miljarder euro till 8,1 miljarder, vilket är mer än någonsin tidigare.

Den offentliga sektorns EMU-skuld beskriver skuldsättning inom den offentliga ekonomin i EU-länderna enligt EU:s tillväxt- och stabilitetspakt. EMU-skulden är en nominell skuld och omfattar bara sedlar, mynt och inlåning, skuldebrev samt lån. Den offentliga sektorns skuld är en konsoliderad skuld, dvs. skuldposterna mellan de offentliga sektorerna har eliminerats. Därför är den offentliga sektorns skuld mindre än de sammanlagda skulderna för dess undersektorer. Enligt stabilitets- och tillväxtpakten får den offentliga sektorns skuld vara högst 60 procent av bruttonationalprodukten.

Den offentliga sektorns EMU-skuld

Den offentliga sektorns EMU-skuld

Källa: Offentliga sektorns EMU–skuld, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Marika Männistö (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (169,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. 2:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/2009/02/jyev_2009_02_2009-10-02_tie_001_sv.html