Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet

2019
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik