Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2021, 2:a kvartalet

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis 2021, 1:a kvartalet

2021
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik